Cyfleusterau Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Bydwreigiaeth

Mae’r swît practis bydwreigiaeth yn cynnig cyfleuster dysgu gwych i fyfyrwyr a bydwragedd cymwys. Yma gall sgiliau sy’n gysylltiedig ag arfer bydwreigiaeth gael eu datblygu a’u cywreinio mewn lleoliad diogel a chyfeillgar. 

Nyrsio

Mae ein cyfleusterau nyrsio yn rhoi cyfle gwych i fyfyrwyr roi’r hyn maen nhw wedi ei ddysgu yn eu llyfrau, ar waith yn ymarferol.

Osteopatheg

Gall myfyrwyr osteopatheg fanteisio ar y clinig osteopatheg go iawn sydd wedi ei leoli o fewn y Coleg.

Gwyddor Barafeddygol

Mae gan yr adran Gwyddor Barafeddygol gyfleusterau dysgu ei hunan, yn cynnwys ystafell ddarlithoedd, cyfres o ystafelloedd sy’n dynwared sefyllfaoedd o fywyd go iawn ac ardaloedd tawel ar gyfer astudio.

Seicoleg

Gall myfyrwyr seicoleg ddefnyddio’r 20 ystafell ymchwil bwrpasol, a sawl labordy arbenigol sydd ar gael.

Parc Dewi Sant

Mae adnoddau a thechnoleg arloesol hefyd i’w cael ar ein campws yng Nghaerfyrddin, ar Barc Dewi Sant.

Rhith daith

Er mwyn rhoi gwell syniad i chi o beth i’w ddisgwyl o’n cyfleusterau diweddaraf; edrychwch ar ein rhith daith 360 gradd