Cyfleusterau Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Nyrsio

Mae ein cyfleusterau nyrsio yn rhoi cyfle gwych i fyfyrwyr roi’r hyn maen nhw wedi ei ddysgu yn eu llyfrau, ar waith yn ymarferol.

Gwyddor Barafeddygol

Mae gan yr adran Gwyddor Barafeddygol gyfleusterau dysgu ei hunan, yn cynnwys ystafell ddarlithoedd, cyfres o ystafelloedd sy’n dynwared sefyllfaoedd o fywyd go iawn ac ardaloedd tawel ar gyfer astudio.

Parc Dewi Sant

Mae adnoddau a thechnoleg arloesol hefyd i’w cael ar ein campws yng Nghaerfyrddin, ar Barc Dewi Sant.

Osteopatheg

Gall myfyrwyr osteopatheg fanteisio ar y clinig osteopatheg go iawn sydd wedi ei leoli o fewn y Coleg.

Seicoleg

Gall myfyrwyr seicoleg ddefnyddio’r 20 ystafell ymchwil bwrpasol, a sawl labordy arbenigol sydd ar gael.

Rhith daith

Er mwyn rhoi gwell syniad i chi o beth i’w ddisgwyl o’n cyfleusterau diweddaraf; edrychwch ar ein rhith daith 360 gradd