Cyfleusterau - ystafelloedd ar gael i'w llogi

Gweler manylion islaw am yr ystafelloedd sydd ar gael gennym, a'r cyfleusterau ynddynt.

Ystafelloedd Cyfarfod

Ystafelloedd Cyfarfod

Mae gan Barc Dewi Sant ystod o ystafelloedd cyfarfod, arddull ystafell fwrdd, sy'n ddigon mawr am 12 i 16 o bobl. Mae'r ystafelloedd yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfod busnes, neu ar gyfer seminar. Mae cyfrifiadur gyda mynediad i'r rhyngrwyd a thaflunydd, a chysylltiad diwifr (WiFi), ar gael ym mhob ystafell.

Ystafelloedd Hyfforddi

Ystafelloedd Hyfforddi

Mae gan Barc Dewi Sant ystod o ystafelloedd hyfforddi digon mawr am 20 i 38 o bobl. Gellir trefnu'r celfi mewn sawl ffordd, a gellir cynnwys byrddau, neu eu hepgor, fel bo angen. Mae cyfrifiadur gyda mynediad i'r rhyngrwyd a thaflunydd, a chysylltiad diwifr (WiFi), ar gael ym mhob ystafell. Mae'r ystafelloedd hyn yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfod busnes hefyd.

Seminarau a Fideo Gynadledda

Seminarau a Fideo Gynadledda

Mae un ystafell seminar ar gael sy'n ddigon mawr i 8 person. Mae gliniadur gyda mynediad i'r rhyngrwyd, teledu sgrin-wastad, a WiFi ar gael. Hefyd, mae gyda ni ystafell Fideo Gynadledda HD, wedi'i chyfarparu'n llawn, sy'n addas am hyd at 8 person.

Neuaddau Cynadleddau

Neuaddau Cynadleddau

Mae gan Barc Dewi Sant dair darlithfa, digon mawr am 50 i 71 o bobl. Mae'r dechnoleg ddiweddaraf ar gael ynddynt, gan gynnwys cyfrifiadur gyda mynediad i'r rhyngrwyd a thaflunydd, WiFi, a chyfleusterau fideo gynadledda.

Ystafelloedd Hyfforddiant Cyfrifiadur

Ystafelloedd Hyfforddiant Cyfrifiadur

Mae'r ystafelloedd hyfforddiant cyfrifiadur yn cynnwys 50 o gyfrifiaduron wedi'u rhwydweithio i ddiwallu'ch anghenion hyfforddi. Mae gan y cyfrifiaduron fynediad i'r rhyngrwyd a thaflunydd. Mae WiFi ar gael am ddim ym mhob ystafell.

Ystafelloedd Ymarfer Clinigol

Ystafelloedd Ymarfer Clinigol

Mae gan Barc Dewi Sant ystafelloedd ymarfer clinigol â'r offer diweddaraf i'r rhai y mae arnynt angen offer clinigol arbenigol.

Ystafelloedd Iechyd a Therapïau

Ystafelloedd Iechyd a Therapïau

Rydym newydd agor nifer o ystafelloedd newydd i ddarparu triniaeth, ac mae ganddynt blinthau, llenni, a basn ymolchi. Bydd osteopathiaid, ceiropractyddion, ac ymarferwyr eraill, yn ogystal â therapyddion harddwch, yn cael bod yr ystafelloedd hyn yn addas iddynt.

Arlwyo

Mae arlwyo ar gael yn ôl eich anghenion, ac mae bwydlenni ar gael ar gais. Mae te, coffi, a dŵr potel ar gael am dâl ychwanegol. Mae'r prisiau'n cychwyn o'r lefelau canlynol:
• Te a choffi - £1 y panaid
• Te/Coffi a Bisgedi – £1.30 y panaid
• Bwffe (brechdanau a ffrwythau) - £5 y pen (lleiafswm o 10 person)
• Bwffe Cinio Bys a Bawd - £8.45 y pen
• Sudd Ffrwyth - £2.00 y bocs