Cyfleusterau - ystafelloedd ar gael i'w llogi

Gweler manylion islaw am yr ystafelloedd sydd ar gael gennym, a'r cyfleusterau ynddynt.

Ystafelloedd Cyfarfod

Ystafelloedd Cyfarfod

Mae gan Barc Dewi Sant ystod o ystafelloedd cyfarfod, arddull ystafell fwrdd, sy'n ddigon mawr am 12 i 16 o bobl. Mae'r ystafelloedd yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfod busnes, neu ar gyfer seminar. Mae cyfrifiadur gyda mynediad i'r rhyngrwyd a thaflunydd, a chysylltiad diwifr (WiFi), ar gael ym mhob ystafell.

Seminarau a Fideo Gynadledda

Seminarau a Fideo Gynadledda

Mae un ystafell seminar ar gael sy'n ddigon mawr i 8 person. Mae gliniadur gyda mynediad i'r rhyngrwyd, teledu sgrin-wastad, a WiFi ar gael. Hefyd, mae gyda ni ystafell Fideo Gynadledda HD, wedi'i chyfarparu'n llawn, sy'n addas am hyd at 8 person.

Ystafelloedd Hyfforddiant Cyfrifiadur

Ystafelloedd Hyfforddiant Cyfrifiadur

Mae'r ystafelloedd hyfforddiant cyfrifiadur yn cynnwys 50 o gyfrifiaduron wedi'u rhwydweithio i ddiwallu'ch anghenion hyfforddi. Mae gan y cyfrifiaduron fynediad i'r rhyngrwyd a thaflunydd. Mae WiFi ar gael am ddim ym mhob ystafell.

Ystafelloedd Iechyd a Therapïau

Ystafelloedd Iechyd a Therapïau

Rydym newydd agor nifer o ystafelloedd newydd i ddarparu triniaeth, ac mae ganddynt blinthau, llenni, a basn ymolchi. Bydd osteopathiaid, ceiropractyddion, ac ymarferwyr eraill, yn ogystal â therapyddion harddwch, yn cael bod yr ystafelloedd hyn yn addas iddynt.

Ystafelloedd Hyfforddi

Ystafelloedd Hyfforddi

Mae gan Barc Dewi Sant ystod o ystafelloedd hyfforddi digon mawr am 20 i 38 o bobl. Gellir trefnu'r celfi mewn sawl ffordd, a gellir cynnwys byrddau, neu eu hepgor, fel bo angen. Mae cyfrifiadur gyda mynediad i'r rhyngrwyd a thaflunydd, a chysylltiad diwifr (WiFi), ar gael ym mhob ystafell. Mae'r ystafelloedd hyn yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfod busnes hefyd.

Neuaddau Cynadleddau

Neuaddau Cynadleddau

Mae gan Barc Dewi Sant dair darlithfa, digon mawr am 50 i 71 o bobl. Mae'r dechnoleg ddiweddaraf ar gael ynddynt, gan gynnwys cyfrifiadur gyda mynediad i'r rhyngrwyd a thaflunydd, WiFi, a chyfleusterau fideo gynadledda.

Ystafelloedd Ymarfer Clinigol

Ystafelloedd Ymarfer Clinigol

Mae gan Barc Dewi Sant ystafelloedd ymarfer clinigol â'r offer diweddaraf i'r rhai y mae arnynt angen offer clinigol arbenigol.

Arlwyo

Mae arlwyo ar gael yn ôl eich anghenion, ac mae bwydlenni ar gael ar gais. Mae te, coffi, a dŵr potel ar gael am dâl ychwanegol. Mae'r prisiau'n cychwyn o'r lefelau canlynol:
• Te a choffi - £1 y panaid
• Te/Coffi a Bisgedi – £1.30 y panaid
• Bwffe (brechdanau a ffrwythau) - £5 y pen (lleiafswm o 10 person)
• Bwffe Cinio Bys a Bawd - £8.45 y pen
• Sudd Ffrwyth - £2.00 y bocs