Parc Dewi Sant - Ystafelloedd ar gael i’w llogi yng Nghaerfyrddin

Llogwch ein cyfleusterau ar gyfer eich digwyddiad yn Sir Gâr

Os ydych yn chwilio am rywle i gynnal seminar, am ystafelloedd cyfarfod modern, neu am rywle i gynnal cyfarfod busnes neu ddigwyddiad yn Sir Gaerfyrddin, dewch i Barc Dewi Sant.

Gyda lleoliad sy’n hawdd dod o hyd iddo, a digonedd o barcio am ddim, Parc Dewi Sant yw'r lle delfrydol i gynnal cyfarfodydd, cynadleddau, seminarau a digwyddiadau yn Sir Gâr. Mae nifer o wahanol fathau o ystafell ar gael, sy'n addas i amrywiaeth o gynulleidfaoedd. Maent yn cynnwys darlithfeydd, ystafelloedd dosbarth, ystafelloedd seminar, fideo gynadledda, ystafelloedd cyfrifiadur, a chyfleusterau ymarfer clinigol.

Rydym yn deall anghenion a gofynion busnes, ac yn gallu darparu'r awyrgylch iawn ar gyfer eich cyfarfod neu ddigwyddiad yn Sir Gâr, am bris cystadleuol.

Ein cyfleusterau

Am ragor o wybodaeth, cewch weld y cyfleusterau a'r ystafelloedd yn fan hyn.

  • Ystafelloedd cyfarfod sy'n ddelfrydol ar gyfer cyfarfod busnes neu gyfarfod anffurfiol (lle i hyd at 26 o bobl)
  • Ystafelloedd cynadledda mewn fformat theatr rhenciog gydag aerdymheru / llif aer (digon mawr i hyd at 70 o bobl)
  • Fideo-gynadledda
  • Ystafelloedd hyfforddi ar gyfrifiaduron (gyda 50 o gyfrifiaduron wedi'u rhwydweithio)
  • Ystafelloedd Ymarfer Clinigol ac ystafelloedd osteopatheg/ therapi/ harddwch
  • Cysylltiad Rhyngrwyd di-wifren am ddim
  • Cyfleusterau PowerPoint a bwrdd SMART
  • Cyfleusterau Arlwyo
  • Digonedd o barcio rhad ac am ddim
  • Mynediad llawn i'r anabl

Amdanom Ni

Parc Dewi Sant yw cangen gorllewin Cymru Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe.

Lleolir Parc Dewi Sant oddi ar Heol Ffynnon Jôb yng Nghaerfyrddin, ac mae ganddo lawer o ystafelloedd gwahanol y gellir eu llogi ar gyfer cyfarfodydd, seminarau, hyfforddi, arholiadau, arferion adeiladu tîm, cynadleddau, a digwyddiadau.

Ychydig o funudau o ganol tref Caerfyrddin, mae'n hawdd cyrraedd Parc Dewi Sant o'r gorllewin ac o'r M4, ac mae mewn lleoliad hamddenol a gwyrdd, gyda golygfa dros Ddyffryn Tywi.

Lleoliad

Lleolir Parc Dewi Sant oddi ar Heol Ffynnon Jôb yng Nghaerfyrddin - ond ychydig funudau o ganol tref Caerfyrddin a'r M4.

Cliciwch ar y ddelwedd neu yma i weld y campws ar Google Maps.

Cliciwch yma i lawrlwytho map o gampws Parc Dewi Sant.