Gwasanaethau Sector Preifat

 • Modelu cynnar
 • Gwerthusiad economaidd ac Asesu Technoleg Gofal Iechyd
 • Modelau Asesu Technoleg Gofal Iechyd Byd-eang
 • Modelau Baich Salwch
 • Beirniadu a gwerthuso modelau
 • Asesu Technoleg Gofal Iechyd a chefnogi cyflwyniadau i NICE (a chyrff tebyg)
 • Adolygu systematig
 • Adolygiadau beirniadol o fodelau ac adolygiadau systematig
 • Gwirio a dilysu modelau trydydd parti
 • Cefnogi modelau effaith cyllidebol ar gyfer cyflwyniadau Asesu Technoleg Gofal Iechyd

 

 

Gwasanaethau Sector Cyhoeddus

 • Ymchwil Gwasanaethau Iechyd
 • Gwasanaethau ymgynghori'r GIG
 • Adolygiad sydyn o dystiolaeth
 • Modelu effaith posibl dewisiadau cynllunio amgen ar gyfrifiadur
 • Astudiaethau ymchwil sylfaenol i werthuso newidiadau i wasanaethau, technolegau newydd, a newidiadau sefydliadol
 • Asesu anghenion
 • Astudiaethau cost-effeithiolrwydd
 • Datblygu llwybrau a chanllawiau clinigol