Cyfarwyddwr Rheoli - Pippa Anderson BSc, MSc

Mae gan Pippa MSc Dulliau Meintiol ac Economaidd mewn Gofal Iechyd o Brifysgol City. Mae profiad Pippa o ran ymchwil ac ymgynghori ym meysydd economeg iechyd ac ymchwil canlyniadau. Mae ei harbenigedd ymchwil yn cynnwys asesu tirwedd gofal iechyd, mesur a gwerthuso iechyd, polisi gofal iechyd rhyngwladol (fel mae'n ymwneud ag asesu technoleg iechyd), ariannu, defnydd ac ad-daliad technolegau iechyd, ac ymgymryd ag ymchwil a gwerthuso economaidd trwy ddefnyddio data arsylwi.  Mae ei hymchwil presennol yn canolbwyntio ar y defnydd a wneir o dystiolaeth economaidd gan y sawl sy'n gwneud penderfyniadau gofal iechyd.

Cyn dod i'r Ganolfan Economeg Iechyd Abertawe ym Mhrifysgol Abertawe, sefydlodd Pippa Fourth Hurdle Consulting, ymgynghoriaeth economeg iechyd, ar y cyd â David Grant ac Adam Lloyd.  Mae gan Pippa dros 30 mlynedd o brofiad yn y busnes technoleg iechyd, gydag arbenigedd mewn gwerthu, ymchwil clinigol, ac ymgynghori; a thros ddwy flynedd ar bymtheg o brofiad mewn economeg iechyd ac ymchwil canlyniadau.  Mae cryn ddyfnder i'w phrofiad felly. Cefnogir ei gallu i arwain prosiectau gan lawer o flynyddoedd o weithredu ymarferion cadarn ar gyfer rheoli prosiect.  Ar ôl sicrhau integreiddio Fourth Hurdle ag IMS HEOR yn 2008, mae Pippa nawr yn gwireddu uchelgais fu ganddi ers tro i gwblhau PhD mewn Economeg Iechyd - yn gweithio o'r Ganolfan Economeg Iechyd Abertawe ym Mhrifysgol Abertawe.

Am chwe blynedd tan 2006, roedd Pippa'n gyd-arweinydd ar fodiwl Economeg Iechyd ac Ymchwil Canlyniadau MSc Ymchwil Clinigol ym Mhrifysgol John Moores, Lerpwl.  Ar hyn o bryd, mae'n dysgu modiwl ar economeg iechyd ac ymchwil canlyniadau i fyfyrwyr lefel Meistr ym Mhrifysgol Abertawe ac ym Mhrifysgol Cranfield. Mae hi hefyd yn gwneud cyflwyniadau aml ar ddefnydd economeg iechyd ac ymchwil canlyniadau mewn cynadleddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant technoleg iechyd.

Mae Pippa yn ddirprwy Economegydd Iechyd ar gyfer y Grwp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan, ac yn economegydd iechyd i'r Grwp Meddyginiaethau Newydd.