Cyfarwyddydd Technegol y Ganolfan - Phil McEwan BA (Anrh), PhD

Mae Phil yn ymgynghorydd arbenigol sy'n darparu arbenigedd modelu economeg iechyd a dadansoddi ystadegol data gofal iechyd.  Fel Cyfarwyddydd Technegol Canolfan Economeg Iechyd Abertawe, mae Phil yn cyfrannu tuag at reoli prosiectau ymchwil, a darlithio ar y MSc Rheoli Gofal Iechyd (Modelu Economeg Iechyd).

Cyn ymuno â'r Ganolfan, roedd Phil yn Gyfarwyddydd Technegol Consortiwm Ymchwil Caerdydd Cyf., yn darparu arbenigedd technegol allweddol o ran modelu mathemategol ac ystadegol, gan gynnwys modelau penderfynedig a stocastig mewn amser arwahanol neu barhaol (yn seiliedig ar Excel gan fwyaf, gyda neu heb lyfrgelloedd crynoadol amser rhedeg); dadansoddi amryw ffactorau helaeth o bersbectif amledd neu Bayesaidd, yn defnyddio S/R/Winbugs; a thrafod data trwy ddefnyddio MySQL.  Mae diddordebau ymchwil Phil yn deillio o'r gwaith a wnaeth ar gyfer ei PhD yn Ysgol Mathemateg Prifysgol Caerdydd, yn ymwneud â modelu epidemig AIDS. Roedd hyn yn ymwneud â datblygu modelau efelychol adrannol (penderfynedig a stocastig) i'w defnyddio gyda dulliau ôl-amcaniad i feintioli amledd heintio AIDS. Yn dilyn hynny, cafodd ei gyflogi'n gydymaith ymchwil yn yr Ysgol, yn ymchwilio i ddefnydd ffwythiant risg cardiofasgiwlar yn niabetes math 2 (T2DM).