Cydymaith Ymchwil - Hayley Bennett BSc (Anrh), MSc

Fel rhan o'i gradd meistr mewn Ymchwil Weithredol, cwblhaodd Hayley brosiect ymgynghori ar gyfer y Sefydliad GeoData, yn gwneud gwaith modelu capasiti ar gyfer y GIG, cyn ymuno â Chonsortiwm Ymchwil Caerdydd fel graddedig Meistr newydd ym mis Ebrill 2010. Tra'r oedd yn gweithio i'r Consortiwm, cyfrannodd Hayley i astudiaethau ar gost-effeithiolrwydd a micro-gostio, a datblygodd fodelau efelychu digwyddiadau arwahanol i helpu ateb cwestiynau gweithredol yn y GIG.