Dadansoddydd Ymchwil Bas-data - George Chamberlain BSc (Gwyddoniaeth Gyfrifiadur

Mae George wedi bod yn gweithio ym meysydd ymchwil canlyniadau ac economeg iechyd ers dros bum mlynedd, ac mae ganddo arbenigedd penodol mewn dadansoddi ôl-syllol basau data gofal iechyd, gan ddefnyddio basau data arsylwi mawr, e.e. THIN, GPRD, a HES.

Mae ganddo brofiad mewn dylunio a dadansoddi basau data ar raddfa fawr - fel arfer mwy na 20 miliwn o resi, gan ddefnyddio MYSQL, Oracle, ac Access; ac mae ganddo dros ugain mlynedd o brofiad mewn datblygu meddalwedd gyffredinol.