Epidemiolegydd - Dr Rhys Pockett BSc (Anrh), MPH

Cafodd Rhys ei BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Amgylcheddol Forol o Sefydliad Addysg Uwch Southampton ym 1998, cyn graddio o Goleg Meddygaeth Prifysgol Cymru yn 2002 gyda Meistr Iechyd Cyhoeddus (MPH).  Yn gyntaf, cafodd ei gyflogi gan adran Epidemioleg ac Iechyd Cyhoeddus Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru, yn datblygu'r System Arolygu Anafiadau Cymru Gyfan (AWISS).  Wedyn, symudodd i Wasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru (oedd newydd ei sefydlu), i barhau â'i waith o arolygu anafiadau, rheoli basau data, a dadansoddi gwybodaeth iechyd.  Mae Rhys wedi dal swyddi mygedol gyda Choleg Meddygaeth Prifysgol Cymru, Prifysgol Cymru Abertawe, ac Atebion Iechyd Cymru, ac mae wedi cyflwyno gwaith ymchwil yn lleol, yn genedlaethol, ac yn rhyngwladol.

Cyn ymuno â'r Ganolfan, yn gynnar yn 2007, aeth Rhys i weithio i Gonsortiwm Ymchwil Caerdydd Cyf. yn epidemiolegydd, yn defnyddio ei arbenigedd mewn basau data a dadansoddi gwybodaeth iechyd.