Cynorthwyydd Ymchwil - Dr Bernadette Sewell MSc, PhD

Cwblhaodd Berni ei MSc Botaneg ym Mhrifysgol Fiena yn 2005 cyn graddio yn 2009 gyda PhD Biofeddygaeth (ymchwil alergeddau) o Brifysgol Caerwrangon. Derbyniodd dystysgrif ôl-raddedig economeg iechyd o Brifysgol Aberdeen yn 2010, ac mae wedi gweithio yn y Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe ers Ebrill 2009. Ei phrif arbenigedd yw ymchwil meintiol, gan gynnwys cynllunio, trefnu, a rheoli prosiectau yn ogystal â dadansoddi data ac ysgrifennu gwerthusiadau economeg iechyd. Ers cael ei phenodi gan Brifysgol Abertawe, mae wedi ymwneud â, a chymryd cyfrifoldeb am, brosiectau amrywiol, o reoli a chanfod Clostridium difficile i adsefydlu cardiaidd a chanser y fron.

Mae Berni hefyd yn ymwneud â dysgu modiwlau economeg iechyd a goruchwylio myfyrwyr ers mis Ionawr 2011.