Cyfarwyddydd Academaidd - Dr Deborah Fitsimmons BN (Anrh), PhD

A chanddi dros 17 o flynyddoedd o brofiad yn ymchwilydd gwasanaethau iechyd, mae prif arbenigedd Deborah yn gorwedd ym maes datblygu, defnyddio, a dehongli mesuriadau canlyniad ar sail adroddiad y claf, yn arbennig o ran ansawdd bywyd yn nhermau iechyd.  Mae wedi cyfrannu i nifer o brosiectau cydweithredol ar draws y DU, Ewrop, a De Affrig.  Ar hyn o bryd, mae'n ymwneud â phrosiectau gwerth cyfanswm o £1.8 miliwn, naill ai'n ymgeisydd arweiniol neu ynteu'n gyd-ymgeisydd. Mae'r prosiectau hyn yn amrywio o iechyd deintyddol cyhoeddus i adsefydlu ar ôl canser. Mae Deborah yn defnyddio ystod eang o fethodolegau a sgiliau, gan gynnwys ymchwil meintiol, adolygiadau systematig, a gwerthusiadau economeg iechyd mewn profion clinigol.

Mae Deborah hefyd yn cyfrannu i'r dysgu ar draws ystod o raglenni israddedig a meistr yn y Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd, ac yn arwain y modiwlau Economeg Iechyd BSc a MSc. Mae'n parhau i ddilyn ei diddordeb mewn gofal canser trwy gyd-ddatblygu un o'r Modiwlau Adsefydlu Canser MSc cyntaf yn y DU.  Ar hyn o bryd, mae'n goruchwylio pum myfyriwr PhD, ac mae wedi goruchwylio nifer o fyfyrwyr MSc, PhD, a Doethur Proffesiynol hyd ddiwedd eu hastudiaethau.