Cadeirydd - Ceri Phillips BSc (Econ), MSc (Econ), PhD

Mae gan Ceri, a gafodd ei addysg ym mhrifysgolion Caerdydd ac Abertawe, dros 20 mlynedd o brofiad fel economegydd iechyd.

Mae'n aelod anweithredol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, ac yn aelod o Fwrdd Rhaglen 1000 o Fywydau +. Mae hefyd yn aelod o Fwrdd Rheoli Canolfan Gydweithredu ar Ganser NICE, ac yn ddiweddar mae wedi bod yn aelod o Grwpiau Datblygu Rhaglen NICE ar ystod o faterion iechyd cyhoeddus.

Mae Ceri hefyd yn aelod o Gomisiwn Bevan, wedi'i benodi'n wreiddiol yn 2009 - ar 60fed pen-blwydd y GIG - i roi cyngor ar, ac i oruchwylio, strwythur newydd GIG Cymru. Rodd yn aelod o Grwp Llywio'r Rhaglen Datblygiad Strategol Gwasanaethau Sylfaenol a Chymunedol.  Dyma'r grwp a luniodd 'Gosod y Cyfeiriad'; ac mae argymhellion yr adroddiad hwnnw'n llywio cyfeiriad polisi iechyd Cymru i'r dyfodol.

Tan 2011, Ceri oedd yr aelod economeg iechyd ar y Grwp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan, sy'n cynghori Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ar faterion yn ymwneud â phenderfyniadau ar bresgripsiynau a rheoli meddyginiaethau.

Mae wedi'i gomisiynu i wneud gwaith ar werthuso rhaglenni ac ymyriadau ar gyfer nifer o sefydliadau, gan gynnwys Sefydliad Iechyd y Byd, Llywodraeth Cymru, yr Adran Iechyd, yr Adran Gwaith a Phensiynau, a nifer o awdurdodau iechyd a gofal cymdeithasol a chwmnïau fferyllol. Mae wedi cyhoeddi'n helaeth ym meysydd economeg iechyd, iechyd, a pholisi cymdeithasol, gan ysgrifennu dros 140 o lyfrau ac erthyglau mewn cylchgronau.