Rheolwr Datblygu Systemau - Anthony Tetlow BSc (Anrh) Mathemateg a Chyfrifiadura

Ers ennill ei radd anrhydedd mathemateg a chyfrifiadura o Goleg y Brifysgol Caerdydd ym 1986, mae Tony wedi gweithio'n bennaf ym maes datblygu systemau rheoli bas data a chymwysiadau meddalwedd. Mae ei sgiliau'n cynnwys modelu data, dylunio basau data, dadansoddi ffwythiannau a data, manylebau gofynion, a rhaglennu cymwysiadau. O ran yr olaf, mae Tony'n rhoi pwyslais penodol ar wydnwch y dylunio, dilysu data da, a phrofi da. Mae Tony wedi gweithio fel ymgynghorydd ar gyfer Glaxo Group Research, Asiantaeth yr Amgylchedd, BP Chemicals, Centrica, a Llywodraeth Cynulliad Cymru cyn iddo ymuno â thîm Consortiwm Ymchwil Caerdydd.

Mae arbenigedd technolegol Tony'n cynnwys: Systemau Rheoli Basau Data Perthynol (dros 20 mlynedd), gan gynnwys Oracle, Ingres, SQLBase, MySQL, Access; a'r ieithoedd rhaglennu canlynol - Pro*C, Procedural SQL, C, C++, Java, VBA. Mae ei ddiddordebau academaidd yn cynnwys modelu mathemategol a dylunio algorithmau.