Canolfan Economeg Iechyd Abertawe

Croeso i Ganolfan Economeg Iechyd Abertawe

Wedi’i lleoli ym mae hardd Abertawe ar Gampws Parc Singleton ym Mhrifysgol Abertawe, mae Canolfan Economeg Iechyd Abertawe (SCHE) yn cynnwys tîm egnïol a brwdfrydig o staff amlddisgyblaethol. Canolbwyntiant ar ddatblygu a defnyddio dulliau economeg iechyd i broblemau ‘bywyd go iawn’ mewn polisi a chyflwyno gofal iechyd.

Ein perwyl yw pontio’r bwlch rhwng ymchwil academaidd trylwyr a chyflwyno gwybodaeth ddefnyddiol i’r rhai hynny i gyd sy’n ymgysylltu â gofal iechyd. 

 

Dan Arweiniad Ymchwil

Dan Arweiniad Ymchwil

Darparwn gymorth economaidd iechyd o’r cyfnodau cysyniadol cynnar o gynllunio cynnig

* Adolygiadau llenyddiaeth

* Llunio cynnar syniadau ymchwil

* Datblygu astudiaeth

Gyrru gan Ddadansoddi

Gyrru gan Ddadansoddi

Mae gennym arbenigedd helaeth mewn dadansoddi a chynllunio:

* Gwerthusiadau economaidd

* Dadansoddiadau ystadegol

* Defnydd adnoddau a chost ymyriadau 

Safbwynt y Byd Go Iawn

Safbwynt y Byd Go Iawn

Mae’r dystiolaeth a ddatblygwn ac a ledaenwn yn helpu gwneuthurwyr penderfyniadau i ddyrannu adnoddau prin ar y rheng flaen:

* Cydweithio â chi

* Gosod blaenoriaethau

Cydweithrediadau SCHE

Cydweithrediadau SCHE

Cynorthwyo Cymru fel canolfan rhagoriaeth economeg iechyd.

Darllenwch ein hastudiaethau achos...