Canolfan Economeg Iechyd Abertawe

Croeso

Mae'r Ganolfan Economeg Iechyd Abertawe ym Mhrifysgol Abertawe yn darparu gwasanaeth ymchwil ac ymgynghori o'r radd flaenaf i sefydliadau yn y sector gofal iechyd.  Gyda thros 60 mlynedd o brofiad, a thîm o arbenigwyr economeg iechyd, mae'r Ganolfan yn ceisio pontio'r bwlch rhwng y byd academaidd a diwydiant, ac arwain ymchwil economeg iechyd yng Nghymru.

Cewch fod yn sicr y bydd y Ganolfan yn gweithio mewn partneriaeth â'ch sefydliad i sicrhau'ch bod yn derbyn yr ymatebion a'r gefnogaeth, yn seiliedig ar ymchwil, sydd eu hangen arnoch i wneud penderfyniadau effeithiol ac effeithlon.

Amdanom Ni

Mae'r Ganolfan yn ganolfan rhagoriaeth, ac mae ganddo enw da am ymchwil economeg iechyd sy'n gadarn ac sy'n torri tir newydd. Gyda mynediad unigryw at y bas-data SAIL - i oleuo’n hymchwil - mae gyda ni arbenigedd neilltuol o ran dadansoddi data'r 'byd go iawn'.  

Dewch i wybod mwy amdanom ni...

Cwrdd â'n Staff

Ceri Phillips

Mae ein tîm o arbenigwyr economeg iechyd wedi ymrwymo i ddarparu atebion arloesol i heriau clinigol cymhleth.

Dewch i gwrdd â'r tîm... 

Yr Athro Ceri Phillips - Cadeirydd

Gwasanaethau Sector Cyhoeddus

 Gwasanaethau Sector Cyhoeddus

Mae gan y Ganolfan berthynas weithio agos â swyddogion polisi a gwerthuso Llywodraeth Cymru, ac mae wedi darparu cyngor ynghylch datblygu polisi yng Nghymru yn y blynyddoedd diweddar. Ar ben hynny, mae'r Ganolfan wedi'i chynrychioli ar lefel y Byrddau Iechyd, ac ar y Grwp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan. 

Darganfod mwy am ein gwasanaethau iechyd cyhoeddus...

Gwasanaethau Sector Preifat

 Gwasanaethau Sector Preifat

Mae'r Ganolfan yn datblygu dulliau arloesol o ddeall, dadansoddi, a modelu senarios cymhleth. Rydym yn enwog am ddefnyddio ein mynediad at ddata, ac at feddwl creadigol, er mwyn darparu atebion anghymhleth i heriau clinigol cymhleth. 

Darganfod mwy am ein gwasanaethau sector preifat...