Prosiect Cydweithredol Arloesol

Mae'r Academi Iechyd a Lles yn brosiect cydweithredol rhwng Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe ac ARCH, (Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd). Prif nod yr Academi yw gwella iechyd a lles pobl yn ne-orllewin Cymru drwy ddod ag arloesi, addysg, menter ac ymchwil o'r radd flaenaf ynghyd.

Gwyliwch y fideo byr isod i ddarganfod mwy am y cydweithrediad arloesol hwn...

Gweledigaeth, Cenhadaeth a Gwerthoedd yr Academi Iechyd a Lles

Gweledigaeth

Gwella iechyd a lles pobl yn ne-orllewin Cymru.

Cenhadaeth

Bydd yr Academi Iechyd a Lles yn:

 • Darparu amrywiaeth o wasanaethau iechyd a lles o safon uchel yn agosach at gartrefi pobl
 • Ymwneud ag ymchwil arloesol a fydd yn ysgogi arloesi a rhagoriaeth ym mhob peth a wnawn
 • Gwella profiad dysgu ac addysgu staff a myfyrwyr i uchafu eu cyflogadwyedd yn y dyfodol

Gwerthoedd

Mae'r Academi Iechyd a Lles yn cefnogi'r gwerthoedd craidd canlynol:

 • Darparu gwasanaeth ardderchog
 • Canolbwyntio ar anghenion y boblogaeth
 • Cydweithio i gyfoethogi bywydau

Nodau

Nodau'r Academi Iechyd a Lles yw:

 • Darparu gofal cyfannol, sy'n canolbwyntio ar y person, i bobl o bob oedran
 • Cynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth sy'n helpu pobl i wella eu hiechyd a'u lles eu hunain
 • Cynnig gwasanaethau sy'n cefnogi adnabod a darparu diagnosis a thriniaeth ar gyfer cyflyrau iechyd a gofal cymdeithasol yn gynnar
 • Canlyniadau gofal gwell i gleifion
 • Ymgymryd ag ymchwil rhagorol a'i ddefnyddio i gyfeirio ein ffordd o weithio a'r gwasanaethau rydym yn eu darparu
 • Cyfrannu at ddatblygu gweithlu medrus a chynaliadwy sy'n addas i'r dyfodol
 • Cefnogi adfywio economaidd drwy gyfrannu at ail-gynllunio'r gweithlu