Grwpiau Cymorth

Mewn partneriaeth â CRUSE, bydd yr Academi Iechyd a Lles yn cynnig grwpiau cymorth i blant a phobl ifanc yn ardal Abertawe y mae angen cymorth arnynt ar ôl profedigaeth.

Caiff y grwpiau cymorth eu cynnal gan gwnselwyr profedigaeth profiadol, a gwirfoddolwr CRUSE hyfforddedig, a chânt eu goruchwylio gan ddau fyfyriwr nyrsio o Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.

Bydd grwpiau o hyd at 8 plentyn yn cwrdd un noson yr wythnos, a chânt gyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp wedi'u hwyluso â'r nod o'u hannog i rannu eu profiadau o alaru. Bydd nifer o weithgareddau cymorth gan gyfoedion ar gael hefyd, gan gynnwys ymarfer corff, gemau, celf a chrefft a gweithgareddau cerddorol.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 01792 518600 neu e-bostiwch HWAcademy@abertawe.ac.uk

Aelodau’r grŵp cefnogi ar ôl profedigaeth ar ddiwedd eu sesiwn

CRUSE