Julia Pridmore

Cyfarwyddwr Gweithredol Academi Iechyd a Lles Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Mae gen i brofiad helaeth gan gynnwys rolau rheoli, academaidd a chlinigol uwch yn y GIG ac yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.

Rwyf wedi ymgymryd â nifer o swyddi Academaidd yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gan gynnwys uwch ddarlithydd, cyfarwyddwr rhaglen, pennaeth cysylltiol arloesedd ac ymgysylltu, a nawr fel Cyfarwyddwr Gweithredol yr Academi Iechyd a Lles.

Rwy’n angerddol am ddatblygu Academi Iechyd a Llesiant fel canolfan ragoriaeth yn y 3 elfen o weithgarwch. Y rhain yw dysgu ac addysgu, cyflwyno gwasanaeth ac ymchwil. 

Craig Toutt

Cyfarwyddwr Gweithrediadau Academaidd a Chlinigol (Academi Iechyd a Llesiant y Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd) 

Hyfforddais yn wreiddiol fel osteopath yn 2000 ac rwyf wedi bod yn gyfrifol am sefydlu a datblygu sawl practis yn ne Cymru. Mae gen i brofiad o arweinyddiaeth glinigol, rheolaeth a gweithio gyda thimau i gyflawni canlyniadau positif. 

Rwyf wedi gweithio i’r Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd ers 2011 gan ymgymryd â swyddi amrywiol, fel Cyfarwyddwr Clinigol, Arweinydd Tîm, Arweinydd Adran ar gyfer Arloesi ac Ymgysylltu, Uwch Ddarlithydd ac Athro Cyswllt. 

Mae gen i ddiddordeb mawr mewn iechyd a lles ac angerdd dros sicrhau bod yr Academi Iechyd a Lles o fudd i fyfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach.    

 

Andrew Kemp

Athro Cyswllt a Chyfarwyddwr Ymchwil (Academi Iechyd a Lles y Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd)

Rwyf yn ymchwilydd ac academydd amlddisgyblaethol sydd â diddordebau ymchwil sy’n rhychwantu niwrowyddoniaeth wybyddol ac affeithiol ac ymlaen i epidemioleg, gan bontio’r bwlch rhwng mecanwaith biolegol ac iechyd y cyhoedd yn y tymor hir.       

Rwyf wedi datblygu rhaglen ymchwil gynhyrchiol er mwyn deall yn well y berthynas rhwng lles meddyliol a chorfforol, gan ddenu sylw mawr gan gymunedau gwyddonol a lleyg.                     

Rhwng 2013 a 2015 roeddwn yn Athro Ymweld ym Mhrifysgol Sao Paulo, Brasil, yn gweithio ar yr astudiaeth fwyaf o iechyd a lles poblogaeth Brasil. Yn Gyfarwyddwr Ymchwil ar gyfer yr Academi Iechyd a Lles erbyn hyn, mae fy ffocws ar gynnal ymchwil trosiadol effaith uchel sy’n gydweithredol ac yn golegaidd ei ysbryd, gyda llygad ar wella iechyd a lles yn y gymuned leol.