Ydych chi'n dioddef o..

poen cefn, anaf straen ailadroddus, arthritis, neu anaf wrth wneud chwaraeon? Ydych chi'n feichiog ac yn teimlo'n anghyfforddus? Beth am ymweld â'r Clinig Osteopathig ym Mhrifysgol Abertawe.

Mwy o wybodaeth

Beth yw Osteopatheg?

Gall osteopatheg cael ei ddefnyddio i wneud diagnosis a thrin ystod eang o gyflyrau meddygol. Mae'n seiliedig ar yr egwyddor bod lles yr unigolyn yn dibynnu ar y sgerbwd, cyhyrau, gewynnau a meinweoedd cyswllt yn gweithredu'n esmwyth gyda'i gilydd.

Mae osteopathiaid yn trin yn gorfforol, gan gyffwrdd, ymestyn a thylino i gynyddu symudedd cymalau, i leddfu tensiwn yn y cyhyrau, er mwyn gwella cyflenwad gwaed a'r nerfau i feinweoedd, ac i helpu mecanweithiau iachau y corff ei hun. Efallai y byddant hefyd yn rhoi cyngor ar ystum ac ymarfer corff i helpu i wella, hybu iechyd ac atal symptomau rheolaidd.

Triniaeth

Mae ein cleifion yn cael triniaeth ar gyfer amrywiaeth eang o gyflyrau, gan gynnwys:

 • poen cefn
 • anaf straen ailadroddus
 • newidiadau i ystum yn ystod beichiogrwydd
 • broblemau osgo a achosir gan straen gyrru neu waith
 • y boen o arthritis
 • anafiadau chwaraeon
 • poen gwddf
 • poen braich neu/ac ysgwydd
 • problemau pelfis, y glun a'r goes

Gall osteopatheg hefyd trin cyflyrau eraill. Gallwch drafod y rhain gyda'n Osteopathiaid, a fyddai'n hapus i roi cyngor i chi yn ystod eich asesiad cychwynnol.

Os byddwch angen unrhyw gyngor ar gyfer cyflwr neu anaf penodol, yna mae croeso i chi gysylltu â'r clinig i drafod.

Ffioedd

Myfyrwyr Israddedig £10 y sesiwn
Myfyrwyr Ôl-raddedig £20 y sesiwn
Staff Prifysgol Abertawe £20 y sesiwn
Staff Prifysgol Metropolitan Abertawe £20 y sesiwn
Cyhoedd £25 y sesiwn
Mamau Beichiog (hyd at 6 wythnos ar ôl genedigaeth), Babanod a Phlant (dan 16 oed) £15 y sesiwn

Gwneud apwyntiad

I drefnu apwyntiad - ffoniwch 01792 518600 neu e-bostiwch osteopathclinic@swansea.ac.uk

Dydd Llun 9yb - 5yh
Dydd Mawrth 9yb - 5yh
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau 9yb - 5yh
Dydd Gwener 9yb - 5yh
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Y Tîm

 • Craig TouttArweinydd y Tîm, Cyfarwyddwr Clinig ac Uwch Ddarlithydd
 • Bob DaviesRheolwr Rhaglen, Uwch Ddarlithydd a Thiwtor Ymarferydd Osteopathig
 • Ross Johnston - Uwch Ddarlithydd a Thiwtor Clinigol
 • Sarah Spencer-Chapman - Tiwtor Derbyn, Darlithydd a Thiwtor Clinigo
 • Kathy Evans - Darlithydd a Thiwtor Clinigol
 • Terence McSweeney - Darlithydd a Thiwtor Clinigol
 • Dan Golder - Darlithydd a Thiwtor Clinigol
 • Jo Perkins - Darlithydd a Thiwtor Clinigol
 • Bethan Davies - Tiwtor Clinigol
 • Denise Humphreys - Tiwtor Clinigol
 • Dave Clarke - Tiwtor Clinigol
 • Stephen Buss - Tiwtor Clinigol
 • Deborah McSweeney-Jones - Tiwtor Clinigol
 • Jonathan Rothery - Tiwtor Clinigol

 Tîm Derbyn y Clinig

Dewch o hyd i ni

Clinig Osteopathig Prifysgol Abertawe, Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Llawr Cyntaf Twr Vivian, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP

Adeilad 11.2 ar fap y campws

Diddordeb mewn astudio osteopatheg?

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn osteopath, gallwch astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Dysgwch fwy am ein gradd pedair blynedd, M.Ost Osteopatheg yma.