Academi Iechyd a Llesiant

Croeso i'r Academi Iechyd a Llesiant

Mae’r Academi Iechyd a Lles, yn y Coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd, yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau fforddiadwy a hyblyg i gefnogi iechyd a lles pobl de orllewin Cymru. 

Mae’r gwasanaethau a gynigir yn ategu’r rhai a ddarperir gan y GIG ac maent yn galluogi pobl i wneud dewisiadau doeth a phositif am ffordd o fyw, er mwyn gwella eu hiechyd a’u lles. Mae ein gwasanaethau’n cynnwys: osteopatheg, awdioleg, gofal mewn galar, cardioleg a gwasanaethau cysylltiedig â beichiogrwydd, gan gynnwys cefnogaeth i fwydo ar y fron, hypnoenedigaeth, cefnogaeth ôl-enedigol a rhianta positif.        

Mae ymchwil yn elfen bwysig o’r Academi, sy’n defnyddio cryfder ymchwil y Coleg, gan ddarparu cyfleoedd addysgu a dysgu o safon byd er mwyn sicrhau’r budd gorau posib i’r gymuned ehangach.