Graddau Ôl-raddedig

Rydym yn cynnig ystod o gyfleoedd ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig mewn Seicoleg yn Abertawe.

 

Graddau Ôl-raddedig a Addysgir

Ar hyn o bryd, mae'r adran yn cynnig tri chwrs Meistr a addysgir, yn cynnwys 120 o gredydau o ddosbarthiadau a addysgir, a 60 credyd o ymchwil annibynnol. Mae nhw ar gael am 1 flwyddyn yn llawn-amser, neu 2 flynedd yn rhan-amser:

 

PhD drwy Ymchwil

Dylai ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn dilyn PhD trwy ymchwil o dan oruchwyliaeth aelod o staff o unrhyw un o'r grwpiau ymchwil yr adran yn meddu ar o leiaf gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch da mewn seicoleg neu faes gwyddonol cysylltiedig.

Mae ein cyfleusterau ymchwil yn cynnig cyfleoedd ardderchog i gynnal ymchwil o safon fyd-eang ar bynciau eang, o dan oruchwyliaeth arbenigwyr pwnc gyda enw da rhyngwladol.

I gael rhagor o wybodaeth am wneud cais am le ar ein PhD trwy raglen ymchwil, ewch i'n tudalennau Ymchwil Ôl-raddedig.

Am y wybodaeth ddiweddaraf ar gyfleoedd ariannu ôl-raddedig, ewch i'n tudalen Ysgoloriaethau Ôl-raddedig a chadwch lygad ar ein tudalen Newyddion Seicoleg.