news1_1
news1_2

SEACAMS Perchnogion Cychod Gweithdy, Ebrill 2011

Dydd Gwener 8 Ebrill, 2011 oedd y dyddiad y gweithdy Perchnogion Cychod SEACAMS gyntaf i'w chynnal ym Mhrifysgol Abertawe.

Nod y gweithdy oedd rhoi berchnogion cychod y cyfle i ddysgu am egwyddorion ac arferion o arolygon amgylcheddol. Erbyn cyfleu sut y gall perchnogion cychod yn gwneud defnydd o'u llongau ar gyfer gwaith arolwg amgylcheddol a sut orau i farchnata eu gwasanaethau, SEACAMS gobeithio i helpu busnesau hyn lleol i gael mynediad i waith sydd ar gael posibl.

Roedd y diwrnod yn cynnwys cyfres o sgyrsiau gan siaradwyr gwadd yn ogystal ag aelodau staff SEACAMS. Dechreuodd y gweithdy gyda chyflwyniad gan Nicole Esteban, Rheolwr Prosiect ar gyfer SEACAMS ym Mhrifysgol Abertawe, wedi'i ddilyn gan Dr Ian Horsfall, sy'n rhan o'r SEACAMS a'r Sefydliad Ymchwil Carbon Isel (LCRI) dimau ym Mhrifysgol Abertawe. Wedi bod yn gysylltiedig â gwaith arolygu amgylcheddol ers dros 20 mlynedd, siaradodd Dr Horsfall am y gwahanol fathau o arolygon ei fod wedi gweithio ar ac prosiectau sy'n cael eu cynnal ar hyn o bryd.

Siaradodd Chris Corcoran, Syrfëwr Morol ar gyfer y Ddeddf Gallu Meddyliol Cod Llestr Masnachol Bach, i'r grwp am fudd-daliadau posibl ar gyfer perchnogion cychod masnachol bach a mynd i'r afael â'r gofynion cyfreithiol ar gyfer gweithrediadau masnachol.

Nesaf i siarad yn un arall aelod gwerthfawr o'r tîm SEACAMS, Keith Naylor, sydd wedi bod yn gapten o gychod ymchwil Prifysgol Abertawe ers 1985. Keith Siaradodd o'r arolygon sydd yn cael eu cynnal ar gyfer y Brifysgol ac ar gyfer gwaith siarter gyda nifer o gleientiaid megis gwmnïau ymgynghori morol.

Y siaradwr gwadd olaf i siarad â'r grwp oedd Richard Perry, ymgynghorydd busnes o Venture Wales, a drafododd ffyrdd o gael ei sefydlu yn y farchnad a sut i hyrwyddo un busnes.

Ar ôl cinio, y cyfranogwyr y gweithdy cael eu cymryd i Abertawe marina ar gyfer arddangosiad ar y Noctiluca RV, y cwch ymchwil ar gyfer Prifysgol Abertawe. Taith Rhoddwyd er mwyn tynnu sylw at unrhyw addasiadau penodol y llong wedi gyfer y math o waith y caiff ei ddefnyddio ar gyfer.

Unwaith y bydd y cwch yn mynd allan i'r Bae Abertawe, arolwg a gynhaliwyd ffug, gan gynnwys chwiliad trawst ac yn cydio fraich hir Van Veen i dynnu sylw at enghreifftiau o offer a allai fod yn angenrheidiol ar gyfer arolwg ecolegol gan gynnwys dulliau o ddefnyddio ac adfer y sampl. Mae'r dal profi i fod o rhywfaint o ddiddordeb.

Roedd y diwrnod yn llwyddiant mawr gyda phum mentrau yn cael ei gynorthwyo gan SEACAMS. Gallai fod yn unig wedi cael eu gwella gan y tywydd anhygoel a'r wedi gweld un o'r llamhidyddion harbwr yn y Bae. Dywedodd Dan Worth o Siarter RIB llurs a gwasanaethau Morol, 'Roedd yn ddefnyddiol iawn, dydd llawn gwybodaeth a phleserus sy'n cwmpasu amrywiaeth o bynciau i wella ein dealltwriaeth o dechnegau monitro amgylcheddol, y cyfleoedd sy'n bodoli, yn ogystal â sut rydym yn y gallai orau y farchnad a yn darparu ein gwasanaethau i ddiwallu'r anghenion hynny '.