Mae Gychod De Cymru yn Sioe Abertawe Mehefin, 2011

Fel estyniad o'u dathliadau lansio'r Mehefin, SEACAMS yn bresennol yn y Sioe Gychod De Cymru ar fwrdd y llong ymchwil y Brifysgol Abertawe, y Noctiluca RV. Mae'r digwyddiad blynyddol 5, sy'n rhychwantu 3 diwrnod o ddydd Gwener y 17eg i Ddydd Sul y 19eg o Fehefin, ei gynnal yn Abertawe SA1 Glannau newydd.

Hwn oedd y tro cyntaf a oedd Prifysgol Abertawe gynrychioli yn y sioe, sydd hefyd yn gartref i dros 250 o gychod bach, 2 llynges frenhinol llongau ac 1 long Rheoli Ffiniau'r DU. Profodd y hefty RV Noctiluca, hangori rhwng dau radiantly gwyn a blasus cychod hwylio yn edrych, poblogaidd, gydag un edmygydd marciau newydd, "dyma fy hoff cwch". Er gwaethaf cychwyn glawog, mae dros 200 o bobl o oedrannau amrywiol cychwynnodd y cwch yn ystod y sioe am daith gyflym ac eglurhad o'i offer a galluoedd. Yn ogystal, SEACAMS ar y cyfle i esbonio a hysbysebu eu prosiect ymchwil i'r cyhoedd, sydd wedi ei anelu at ddarparu i fusnesau lleol Cymru yn gyfle i gael mynediad i'r cyfleusterau labordy sgiliau, a galluoedd ymchwil o Brifysgol Abertawe.

Yn ogystal â SEACAMS arddangos, y sioe cwch darparu allfa gwybodaeth ddefnyddiol i'r cyhoedd, nid yw llawer ohonynt yn gwybod bod yn berchen Prifysgol Abertawe llong ymchwil. Roedd y staff SEACAMS hefyd wrth law i sgwrsio am agweddau ymarferol gwyddoniaeth morol, gyda llawer o bobl yn swyno gan sut, ble a pham y data biolegol morol ei gasglu, tra bod darpar bioleg a daearyddiaeth myfyrwyr prifysgol casglu gwybodaeth am y cwrs israddedig. Perchnogion cychod lleol o'r Marina Abertawe hefyd ar y cyfle i gael golwg ar y Noctiluca RV, llawer ohonynt yn swyno gan y atsain soffistigedig canu ar fwrdd offer.

Ar ddydd Sul, y prif atyniad ar gyfer oedolion a phlant fel ei gilydd yn bwydo yn byw o gamera tanddwr arbenigol a goleuadau a sefydlwyd o dan y cwch ar y llawr marina. Bwydo datgelu cychwynnol nifer fach lleuad sglefrod môr (Aurelia aurita) hofran urddasol yn y golofn ddwr, ond mae hyn yn newid yn ddiweddarach i grancod bwydo ar abwyd ynghlwm wrth y fideo camera ffrâm. Roedd plant yn eu gwahodd i gwblhau'r cwis glannau creigiog a ddyfeisiwyd gan biolegydd morol SEACAMS Chiara Bertelli. Roedd y cwis yn ymestyn o'r SEACAMS lansiad a gynhaliwyd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe sy'n Dydd Llun, a enillwyd gan Luke Gregory o Ysgol Gyfun Sandfields, a fydd yn derbyn Judith Oakley lyfr 'Glan y Môr Safaris'.

Ar y cyfan, y sioe cwch yn llwyddiant mawr, gyda'r cyhoedd yn mwynhau'r cyfle i weld un o Prifysgol Abertawe asedau mwyaf gwerthfawr, llong ymchwil seagoing. Yn fwy pwysig, fodd bynnag, y sioe cwch yn galluogi pobl leol i sgwrsio am eu brwdfrydedd ar gyfer yr amgylchedd morol, a gwerthfawrogi sut y gall ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe a allai helpu i gynnal ei.

news3_1
news3_2