Diwrnod Bioamrywiaeth ym Mhrifysgol Abertawe

Fel rhan o Wythnos Amgylchedd Prifysgol Abertawe, SEACAMS ei wahodd i helpu ar Ddiwrnod Bioamrywiaeth, 3 Mawrth 2011, sefydlu stondin ochr yn ochr â'r Gymdeithas Cadwraeth. Mae natur morol ac arfordirol o SEACAMS, a ddangosir ar y thema y stondin oedd yn canolbwyntio ar lan y môr ac yn yr amgylchedd morol. Er mwyn denu pobl i'r stondin, tanc traeth creigiog ei sefydlu yn cynnwys ychydig o rywogaethau lleol yn dod o'r Bae Bracelet cyfagos, megis y llygaid meheryn, berdys, anemonïau môr a sêr môr. Mae rhai syml gemau ar thema morol yn cael eu cynhyrchu i wneud y stondin yn fwy rhyngweithiol, gyda gwobrau i ddenu pobl i gymryd rhan.

Roedd y diwrnod yn gyfle perffaith i roi gwybod i bobl a busnesau ym Mhrifysgol Abertawe am SEACAMS a phrosiectau bioamrywiaeth cysylltiedig eraill bod y Brifysgol yn ymwneud â hwy.

Dr Victoria Hobson o EcoJel, mae prosiect yn ymchwilio i ddosbarthiad a digonedd o sglefrod môr, hefyd yn ymuno â'r SEACAMS stondin i roi gwybod i bobl am y prosiect yn ogystal â beth i'w wneud os ydych yn cael eich pigo, a sut i adnabod rhywogaethau lleol.

Roedd y diwrnod cyfan yn llwyddiannus a wnaed gan y cymorth a chefnogaeth pawb sy'n gysylltiedig, gan gynnwys stondinau gan swyddog Bioamrywiaeth Cyngor Abertawe, Jo Mullett, a llenyddiaeth gan y Gymdeithas Cadwraeth Forol.

Mae ein arbenigwr adar lleol, ac yn aelod o'r tîm SEACAMS, Ian Tew darparu sioe sleidiau hardd nodi adar y Gwyr, yn arddangos ei gasgliad o luniau trawiadol.

Roedd Judith Oakley o Oakley rhynglanwol yn ddigon caredig i roi un o'r gwobrau cystadleuaeth, ei 'Glan y Môr Safaris' canllaw, a enillwyd gan fyfyrwyr Cerian Thomas. Y wobr arall yn hynod o hael a roddwyd gan y campws y Brifysgol Waterstone yn siop lyfrau, sydd hefyd yn creu eu stondin eu hunain sy'n cynnwys llyfrau gan gyfeirio at fioamrywiaeth a bywyd gwyllt lleol. Roedd gorsaf radio lleol Abertawe Wave yn bresennol i ddarlledu o'r digwyddiad ac yn gwahodd gwrandawyr i ymweld â'r SEACAMS stondin i gymryd rhan yn y cystadlaethau a dysgu mwy am sut y gall busnesau gael budd o SEACAMS.

Cysylltiadau defnyddiol:

news2_1
news2_2