Bae Abertawe Cynhadledd - Marina i'r Mwmbwls

Gynhadledd am ddim a gweithdy ar gyfer busnesau, sefydliadau ac unrhyw un sydd â diddordeb yn Abertawe Dydd Mawrth 20 Medi, 2011, 9:00-04:00, PRIFYSGOL ABERTAWE

Bae Abertawe yn ymestyn o SA1 i'r Mwmbwls ac yn atyniad o bwys. Mae datblygu ei botensial economaidd, gwelliannau mewn ansawdd dwr a rhwyddineb mynediad ar flaen y gad o gynlluniau i wella statws y Bae Abertawe. Ar yr un pryd, y Bae harddwch naturiol a'i fywyd gwyllt morol ac arfordirol a chynefinoedd pwysig angen eu gwarchod.

Gwahoddir chi i ymuno â ni am seminar undydd i ddysgu am ecoleg y Bae yn ogystal â datblygiadau cyfredol ac yn y dyfodol. Bydd cynrychiolwyr o Gyngor Dinas a Sir Abertawe, Asiantaeth yr Amgylchedd a'r prosiect SEACAMS ym Mhrifysgol Abertawe cyflwyno agweddau o Fae Abertawe sy'n berthnasol i bawb sydd â diddordeb (masnachol neu fel arall) yn yr ardal hon rhagorol. Bydd yna hefyd gyfle i gyfrannu at baratoi cynllun rheoli ar gyfer y Bae.

Bydd cyflwyniadau yn cynnwys:

  • Bywyd gwyllt a chadwraeth
  • Strategaeth Bae Abertawe a chynigion Thwristiaeth,
  • ansawdd dwr
  • Hanes, archaeoleg a threftadaeth ddiwydiannol
  • Abertawe Cynllun Rheoli Bae
news4_2
news4_2