Ardaloedd o gymorth

Creu cysyniad, dylunio, dadansoddi a datblygu prototeipiau

Pynciau o ddiddordeb yn cynnwys:

  • Creu Manyleb a Chysyniad
  • Dylunio 3D a Dadansoddi
  • Prototeipio a Lluniadu Peirianyddol

Creu Manyleb a Chysyniad

Creu Manyleb a Chysyniad

Gall arbenigedd peirianyddol SEACAMS gynorthwyo’ch cwmni i ddatrys ei broblemau peirianyddol; mae pob dyluniad yn dechrau â datganiad o angen, ac yn fynych fe’i elwir yn friff cynllunio ac o hwnnw y caiff y PDS* ei lunio. *(Manyleb Dylunio Cynnyrch)

Unwaith y bydd y PDS wedi'i sefydlu, bydd yn cwmpasu'r holl gamau dylunio dilynol ac yn llywio'r holl weithgarwch dylunio cysylltiedig. Yna, gellir ymgymryd â chreu cysyniad o fewn cyfyngiadau’r PDS a’i ddefnyddio ym mhob cam dilynol o’r gweithgarwch dylunio craidd nes y llwyddir i gael datrysiad ar gyfer y dyluniad terfynol gorau.

Dylunio 3D a Dadansoddi

Dylunio 3D a Dadansoddi

Er mwyn gallu parhau i gystadlu o fewn amgylchedd busnes modern, mae Dylunio ac Adeiladu ei gynnyrch yn effeithlon yn hanfodol i unrhyw gwmni masnachol.

Gall SEACAMS gynnig cyfle dihafal i fusnes ddefnyddio’r arbenigedd Peirianyddol ym Mhrifysgol Abertawe lle y gellir cynllunio, dadansoddi ac optimeiddio cynhyrchion neu anghenion y cwmni o fewn rhith amgylchedd gan ddefnyddio’r feddalwedd Cynllunio 3D drwy gymorth Cyfrifiadur (CAD) a’r feddalwedd Dadansoddi Elfennau Cyfanedig ddiweddaraf a mwyaf proffesiynol.

Prototeipio a Lluniadu Peirianyddol

Prototeipio a Lluniadu Peirianyddol

Yn ychwanegol at ddylunio cynnyrch, gall SEACAMS hefyd gynnig datblygu a phrofi prototeipiau, a chynnig cyfle ddi-hafal unwaith eto i ddefnyddio’r arbenigedd technegol a’r cyfleusterau profi sydd ar gael yn awr.

Ar ddiwedd y broses Ddylunio, Dadansoddi a Datblygu, gall SEACAMS sicrhau lluniadau peirianyddol proffesiynol o’r cynnyrch wedi’u drafftio i Safon Brydeinig (BS) 8888; yn ogystal caiff y cynnyrch ei gofnodi’n broffesiynol ac mae’n galluogi cwmnïoedd i gynhyrchu eu cynnyrch yn fasnachol hefyd.