Cymhwyster

Gall SEACAMS gynorthwyo Mentrau Bach a Chanolig (SMEs) yn y rhanbarth Cydgyfeirio Cymru (siroedd yn yr ardal hon yn cael eu lliwio felyn ar y map). Os ydych yn fusnes y tu allan i'r rhanbarth o Gymru, mae'n rhaid eich gwaith budd-dal y rhanbarth Cydgyfeirio er mwyn bod yn gymwys i gael cymorth. Gall hefyd gynorthwyo SEACAMS cwmnïau mwy (yn amodol ar gymhwyster). Ni allwn weithio gyda chyrff rheoleiddio, llywodraeth ganolog neu awdurdodau lleol.

Gweithio gyda SEACAMS ei gwneud yn ofynnol eich busnes i wneud unrhyw gyfraniad ariannol. Mae dau fath o gymorth:

  • Menter Cynorthwyo' - cyngor technegol prosiectau tymor byr (1-10 diwrnod), gyda chymorth i'ch cwmni o dan Gymorth Gwladwriaethol 'De Minimis' rheoliadau.
  • Prosiectau Ymchwil a Datblygu 2.Collaborative - sy'n para o ychydig wythnosau i flynyddoedd i gefnogi eich busnes gyda chynnyrch neu arolwg ddylunio a phrofi, casglu data neu ddadansoddiad. Mae'r prosiectau ymchwil yn cael eu cynnal ar sail gydweithredol, felly nid ydynt yn ddarostyngedig i reoliadau cyllid 'De Minimis'.

Wrth weithio gyda SEACAMS bydd gofyn i chi lenwi ffurflen i asesu eich cymhwyster.

Cysylltwch â ni i drafod sut y gallwn eich helpu.

 

 

Rhanbarth Cydgyfeirio Cymru (gorllewin a'r cymoedd)

Rhanbarth Cydgyfeirio Cymru