Eu tyfu a storio

Eu tyfu a storio

Ystafelloedd Tymheredd Cyson / Diwylliant Ystafelloedd

Defnyddir i facteria ddiwylliant ac algâu ar dymereddau penodol, yn aml ar gyfer astudiaethau ansawdd dwr

Siambr Prawf Hinsoddol

Siambr Prawf Hinsoddol

Fe'i defnyddir i efelychu amrywiaeth o gyflyrau hinsoddol, yn ddefnyddiol wrth brofi deunydd gwydnwch ac ymateb ar wahanol dymereddau a lefelau lleithder.

Glawiad Efelychydd

Glawiad Efelychydd

Defnyddir i arbrofol efelychu dwyseddau glawiad a chyfeintiau gwahanol.

Mainc Gwlyb a Chyfleusterau Bioleg Môr

Mainc Gwlyb a Chyfleusterau Bioleg Môr

Labordai yn benodol ar gyfer cynnal samplau dyfrol gyda dwr croyw a chyflenwad dwr môr.

Dyframaethu Cyfleusterau

Dyframaethu Cyfleusterau

Systemau dolen gaeedig gan ganiatáu astudio ystod eang o organebau morol a dwr croyw.

Cyfleusterau histoleg

Cyfleusterau histoleg

Offer ar gyfer gosod o samplau a sleidiau chynhyrchu ar gyfer dadansoddi histolegol.