Cyfleusterau Ymchwil ar gael i SEACAMS

RV Noctiluca

Y llong ymchwil Gwyddorau Biolegol, y Noctiluca RV, yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ymchwil morol a hyfforddiant mewn cysylltiad ag addysgu y Brifysgol a rhaglen ymchwil. Mae'n unigryw, dau-masgâlu, bas-drafft, llong alwminiwm sy'n cyfuno cyflymder, hydrinedd ac effeithlonrwydd gyda llwyfan gwaith hyblyg. Mae'r Noctiluca yn addas ar gyfer ystod eang o dasgau gwyddonol, yn amrywio o asesu hydrograffeg i treillio a mathau eraill o waith arolwg benthig a cefnforol.


Mae'r Noctiluca yn catamarán disel 12.5 metrau sydd gallu cyrraedd lan i 20 knot. Mae'n gallu mordeithio 16  knot gydag ystod o 500 milltir morwrol. Mae'r llong wedi'i gyfarparu hefyd gyda'r cymhorthion mordwyo diweddaraf galluogi gweithredu ar y môr am sawl diwrnod.

Chyfleusterau yr maes

Offer ar gael ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnwys:

  • Leica GNSS NetRover – am arolygon topograffig hynod gywir mewn amser go iawn
  • YSI 6600-M Sond – am logio hunan yn procio fan a'r lle i fesur proffiliau dargludedd (halen), tymheredd, dirlawnder ocsigen, cymylogrwydd, a fflworoleuedd cloroffyl.
  • Camera tanddwr Spy Môr ar gyfer arolygon gwely'r môr o dan y dwr, yn ogystal â
  • Treillrwydi ac trawst amrywiol, hennill a rhwydi blancton.

Labordai

Mae SEACAMS yn rheoli labordy yn Mhrifysgol Abertawe i ddadansoddi a proses dwr, gwaddodion a samplau enghreifftiol.
Mae'r labordy yn cynnwys casgliad unigryw sbesimen benthig cyfeirio yn ogystal â gywasgedig arbenigol a stereo-microsgopau.
Ar gyfer astudiaethau dalgylch a samplau gwaddod, mae'r tîm yn cael dyfodiad i offer amrywiol, ar gyfer penderfynu ar gynnwys organig, gronyn-faint Coulter analyzer, offer Bartington tueddiad magnetig a dadansoddwr XRF Niton ar gyfer penderfynu ar grynodiadau metel trwm.

Meddalwedd

Meddalwedd a ddefnyddir yn aml ar SEACAMS yn cynnwys:

  • Python -  iaith raglennu lefel uchel ar gyfer datblygiad cyflym y meddalwedd pwrpasol,
  • ArcView GIS ar gyfer mapio a dadansoddi geomorffig
  • Primer-E, pecyn amgylcheddol dadansoddiad ystadegol aml-amrywedd
  • HYPACK, aml-mewnbwn pecyn arolwg hydrograffig.