Croeso i SEACAMS

Datblygiad strategol newydd i integreiddio busnesau ac ymchwilwyr ar hyd arfordir Cymru yw prosiect SEACAMS.

Ein nod yw i ehangu busnesau yn y sector arfordirol a morol trwy gynning cyfleoedd newydd i fusnesau ddatblgu gweithgareddau masnachol ac ymchwil ar adeg pan fod heriau economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol, megis newid hinsawdd, yn enbyd.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chi i greu dyfodol cynaliadwy yng Nghymru.

SEACAMS arbenigedd

SEACAMS arbenigedd

SEACAMS yn Abertawe wedi dîm amlddisgyblaethol sydd â buddiannau yn cwmpasu pedwar maes eang. Mae ein gwaith tîm ar draws y pynciau traddodiadol yn rhannu'r i ddod ag atebion anweithgar i eich gofynion.

Cael gwybod mwy am SEACAMS' arbenigedd yma.

Gallwn gynnig i chi ....

  • Datblygu Cynnyrch Newydd
  • Profi Prototeip
  • Ymchwil Pwrpasol
  • Systemau Rheoli Amgylcheddol
  • Arbenigedd Technegol
  • Cyfleusterau Labordy
  • Defnydd o offer arbenigol
  • Defnydd o Llynges o Gychod Ymchwil
  • Defnydd o swyddfeydd