Beth sy'n digwydd?

Yma yn yr ysgol Biowyddoniaeth rydym yn cymryd rhan mewn nifer o fentrau sy'n ehangu ein heffaith ar y gymuned leol. Mae'r dudalen hon yn drawstoriad o ychydig o'r gweithgareddau yr ydym wedi ymgysylltu â nhw dros y misoedd diwethaf.

Hud y Môr

Hud y Môr

Mae prosiect SEACAMS yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Bioamrywiaeth gydag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a Phartneriaeth Bioamrywiaeth Abertawe. Mae ymwelwyr yn dysgu am y cynefinoedd a'r rhywogaethau morol ac arfordirol anhygoel sydd ar drothwy ein drws yma yn Abertawe, sut y gallant ein helpu, a sut y gallwch chi helpu i'w diogelu.

Digwyddiad Mawr Glanhau'r Traeth

Digwyddiad Mawr Glanhau'r Traeth

Bob blwyddyn mae Ymddiriedolaeth Datblygu y Mwmbwls yn trefnu digwyddiad glanhau'r traeth sy'n gysylltiedig â'r ymgyrch genedlaethol a drefnir gan y Gymdeithas Cadwraeth Forol. Bûm yn cymryd rhan yn y digwyddiad ac yn casglu nifer o fagiau bin llawn sbwriel!

Cystadleuaeth Wallace

Cystadleuaeth Wallace

Eleni yw canmlwyddiant marwolaeth Alfred Russel Wallace, ac rydym yn dathlu ei fywyd a'i etifeddiaeth wyddonol. Rydym yn trefnu cystadleuaeth posteri ar gyfer ysgolion a bydd y canlyniadau'n cael eu dangos yn Amgueddfa Abertawe yn yr hydref. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Ruth Callaway.

Llwybr Natur Campws Singleton

Llwybr Natur Campws Singleton

Mae'r Llwybr Natur yn fenter gyffrous rhwng y Tîm Cynaliadwyedd a'r Adran Biowyddoniaeth sy'n annog staff, myfyrwyr ac ymwelwyr i ddefnyddio tiroedd y campws i ddianc o'r ddesg a chael awyr iach, ac i ganfod y cynefinoedd amrywiol a'r bywyd gwyllt sydd gennym ar drothwy ein drws.

Agorwyd y llwybr yn swyddogol gan y naturiaethwr o Gymru Iolo Williams ar 11eg  Mawrth, a wnaeth ein hannog i gyd i ddefnyddio'r llwybr fel cyfle i ddianc rhag sgriniau ein cyfrifiaduron o bryd i'w gilydd ac i orffwys ein meddyliau a'n cyrff drwy fynd allan i'r byd natur.

Dyddiaduron Anifeiliaid yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham

Dyddiaduron Anifeiliaid yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham

Bu'r Athro Rory Wilson, Pennaeth yr Adran Biowyddoniaeth yn dyfeisio tagiau technoleg uchel arbennig ac yn eu hatodi i anifeiliaid gwyllt mewn ymgais i ddeall mwy amdanynt am fwy na 30 mlynedd. Gan ddechrau â phengwiniaid a symud ymlaen i armadilod, eirth gweflog a hyd yn oed siarcod, mae ei waith wedi rhoi golwg iddo ar eu bywydau o ddydd i ddydd. Ymunodd â Gŵyl Gwyddoniaeth Cheltenham ar ddydd Sul 9 Mehefin gyda ffilmiau anhygoel yn dangos rhai o gyfrinachau'r anifeiliaid y mae wedi'u datgelu. Mae un o lwyddiannau

Dyddiadur Dyddiol yr Athro Wilson i'w weld yng nghydweithrediad y Brifysgol i helpu cwmnïau o Gymru - Dewch o hyd i ragor o wybodaeth yma...