About our facilities

The Department of Biosciences provides access to an extensive range of specialist facilities for both undergraduate and postgraduate students.  These include: Research and IT laboratories; Constant temperature rooms; Growth rooms; Aquaria; Greenhouses; Zoology Museum; A custom-designed 12.5m coastal research vessel, RV Noctiluca.

A new £2.5M Biology laboratory with a capacity of 150 it complies with all DDA requirements and includes Induction Loops (for students with hearing difficulties) and adjustable benches (for disabled students); a full range of AV facilities able to transmit output from a variety of sources including microscopes, PCs, DVD/Video players and visualise/camera units to several plasma screens.  As a result there is now a significantly upgraded facility to teach a higher level of transferable laboratory techniques and skills, making our graduates more employable.

Postgraduate students also benefit from the research facilities in the Centre for Sustainable Aquatic Research (CSAR).These include: 750m2 controlled environment building, plus separate primary quarantine facility, ozone-sterilised water intake and discharge, centralised air- and water temperature control: programmable 12-27oC, freshwater to full strength seawater, programmable lighting – light intensity, photoperiod, electronic security control to all areas, all life support systems monitored and alarmed, full electrical backup via 500 kVa generator and three tubular photobioreactors, capable of producing 1600L microalgal culture.

*Photography by James Kenning


Y Ganolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy

Y Ganolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy

Mae'r Ganolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy yn ganolfan rhagoriaeth a sefydlwyd yn 2003 gyda chymorth yr Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru, a Phrifysgol Abertawe. Mae gan y Ganolfan systemau dyframaeth ailgylchredeg modern y gellir eu rhaglennu'n llawn. Fe'i dyluniwyd ar gyfer ymchwil gymhwysol ar ystod amrywiol o organebau dyfrol, o ardaloedd tymherus i ardaloedd trofannol, ac o amgylcheddau morol i amgylcheddau croyw.

Swît Delweddu

Swît Delweddu

Mag gan Swît Delweddu SLAM wal electronig (1.5 X 4 m) wedi'i gysylltu â chlwstwr o gyfrifiaduron ar gyfer prosesu a delweddu data mesur cyflymiad a magnetogmetreg cymhleth a geir o anifeiliaid ar gyflymder uchel. Mae'r swît yn defnyddio 'tagiau smart' pwrpasol gyda meddalwedd bwrpasol i ddeall y 'rheolau' y tu ôl i symudiadau anifeiliaid a'u canlyniadau, gan ymdrin â materion yn amrywio symudiadau lleiaf y corff dynol i fudiadau anifeiliaid ar draws cyfandiroedd.

Labordy Adeiladu Tagiau

Labordy Adeiladu Tagiau

Mae'r Labordy Adeiladu Tagiau wedi'i sefydlu ar gyfer ymchwil, datblygu ac adnabod tagiau anifeiliaid gyda gallu newydd i astudio achosion a chanlyniadau symudiadau anifeiliaid gan ddefnyddio technoleg a osodir i anifeiliaid. Mae'r gwaith yn cynnwys synwyryddion, systemau casglu egni, a chynhyrchu defnydd electroneg ar raddfa fach yn ogystal â thechnoleg argraffu 3-D a phrofi gwalau fel bod modd adeiladu tagiau i fod yn gadarn ond ag effaith minimal ar yr anifeiliaid sy'n eu gwisgo ar yr un pryd.

Y Labordy Ymddygiad Arthropodau

Y Labordy Ymddygiad Arthropodau

Defnyddir y Labordy Ymddygiad Arthropodau i fonitro ymddygiad pryfed gan ddefnyddio camerâu fideo confensiynol yn ogystal â synwyryddion a atodir i anifeiliaid megis offer mesur cyflymder a ddatblygir yn y Labordy Adeiladu Tagiau ac a ddadansoddir yn y swît delweddu. Mae prosiectau'n cynnwys ymateb plâu pryfed i semio-cemegion ac asesu ymddygiad sy'n ymwneud â 'chyflwr'.