Biowyddorau yn Abertawe

Rydym yn cynnig amgylchedd cyffrous, amlddisgyblaethol ar gyfer astudiaethau israddedig, astudiaethau ôl-raddedig ac ymchwil bellach mewn biowyddoniaeth. Ein nod yw bod yn rhan o addysgu ac ymchwil o safon fyd-eang, gan sicrhau i'r holl fyfyrwyr bod yr addysg y maent yn ei derbyn o'r ansawdd uchaf posib.  

Mae'r cynefinoedd amrywiol sydd ar gael yn lleol yn gosod Abertawe ar ei ben ei hun ar gyfer astudio ac ymchwil. Mae'r cynefinoedd hyn wedi'u lleoli'n agos ym Mhenrhyn Gŵyr (Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol cyntaf y DU), yng Nghwm Tawe ac ym mhellach i ffwrdd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Sir Benfro.  Mae Abertawe wedi'i chysylltu'n dda â gweddill y DU, Ewrop a thu hwnt; mae ein cysylltiadau ymchwil yn helaeth hefyd.

Cyfeiriad yr Adran:

Yr Adran Biowyddoniaeth, Adeilad Wallace, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP