Cyfleoedd astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Logo

Gellir astudio amrywiaeth o fodiwlau ag elfen Gymraeg yn yr Adran Fathemateg. Ceir y ddarpariaeth hon ar ffurf tiwtorialau grŵp bach cyfrwng Cymraeg wythnosol. Yn ogystal â hyn mae adnoddau addysgu helaeth ar gael ar gyfer calcwlws a geometreg. Am ragor o fanylion am y modiwlau hyn, darllenwch y catalog modiwlau. Gall myfyrwyr mathemateg blwyddyn olaf fanteisio ar dderbyn goruchwyliaeth eu prosiect drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym hefyd yn darparu cyfweliadau UCAS drwy gyfrwng y Gymraeg i ymgeiswyr - gwnewch gais am hynny wrth drefnu'r Diwrnod Ymweld gyda ni. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Kristian Evans drwy e-bostio k.evans@abertawe.ac.uk.