Beth yw Gradd Sylfaen?

Dysgu cyffrous, arloesol a hyblyg

Cymhwyster Addysg Uwch benodol yw gradd sylfaen. Mae’n cyfuno dysgu academaidd a dysgu seiliedig ar y waith, ac mae wedi’i gynllunio i lenwi bylchau sgiliau yn yr economi.

Mae’r  Radd Sylfaen Cyfrifiadureg yn ffordd gyffrous, arloesol a hyblyg i fyfyrwyr ennill gradd mewn Cyfrifiadureg, a chael eu cyflogi ar yr un pryd.

Prif nodweddion:

 • Agored i weithwyr amser llawn neu ran-amser mewn cwmnïau preifat neu gyhoeddus
 • Dim ond am hanner dydd y mae angen cael eich rhyddhau o’r gwaith
 • Cynhelir yr astudiaeth ym Mhrifysgol Abertawe, un diwrnod yr wythnos (Dydd Mercher 1-8pm) am 2 flynedd

Gwybodaeth am y Cwrs

Maes Llafur y Cwrs

Mae’r cwrs yn cynnwys 240 o gredydau gyda modiwlau am:

 • Raglennu 1 a 2
 • Cyfrifiaduron a Chymdeithas
 • Datblygu Meddalwedd
 • Cysyniadau Cyfrifiadureg
 • Mathemateg Arwahanol ar gyfer Cyfrifiadureg
 • Peirianneg Meddalwedd
 • Dylunio sy’n Canolbwyntio ar Wrthrych
 • Systemau Cronfeydd Data
 • Cyfathrebu Data a Rhwydweithiau Cyfrifiadurol
 • Cynrychioli Data, Ieithoedd Arwyddnodi a Gwasanaethau Gwe
 • Algorithmau ac Awtomata
 • Portffolios sy’n Seiliedig ar Waith

Cewch fwy o wybodaeth am fodiwlau yma

Gofynion Mynediad

Mae’r Radd Sylfaen yn gynnig pendant sy’n cyfateb i’r 2 flynedd gyntaf o gwrs rhaglen radd BSc (Anrhydedd) ac, mewn gwirionedd, bydd yn arwain at y posibilrwydd o gael mynediad uniongyrchol i drydedd flwyddyn y rhaglen BSc. Felly, bydd y gofynion mynediad ar yr un lefel â’r rhai ar gyfer cwrs gradd BSc. Fodd bynnag, mae’r rhain yn caniatáu cydnabyddiaeth o brofiad perthnasol gan fyfyrwyr hŷn sydd heb gymwysterau Safon Uwch digonol neu ganlyniadau academaidd cyfatebol, a disgwylir i’r rhan fwyaf o ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Gradd Sylfaen gael cydnabyddiaeth o’r fath.

Sut i gyflwyno cais

I gael mwy o wybodaeth, anfonwch neges e-bost at: fdcompsci@swansea.ac.uk

Sut i wneud cais

I gael mwy o wybodaeth, anfonwch neges e-bost at:

fdcompsci@swansea.ac.uk