Coleg Gwyddoniaeth

Croeso

Mae'r Coleg Gwyddoniaeth yn rhoi gwefr i wyddoniaeth gyda’i ymchwil o fri a dylanwad byd-eang, ei addysgu ymarferol, a'i ymwneud dwyffordd â'r gymuned busnes i rannu gweledigaeth am y rôl sylweddol sydd gan wyddoniaeth wrth i ni ddeall a llunio'r byd cyfoes.