Gwybodaeth iechyd bwysig i fyfyrwyr newydd

  • Mae amserlen brechu llid yr ymennydd C wedi newid. Os ydych rhwng 17 a 25 oed ac yn dod i'r brifysgol am y tro cyntaf, mae'n bwysig eich bod yn derbyn brechiad atgyfnerthol llid yr ymennydd C CYN i chi gyrraedd. Gallwch drefnu i dderbyn y brechiad atgyfnerthol drwy ffonio'ch meddyg teulu a threfnu apwyntiad. Mae rhagor o fanylion ar gael yma.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cael dau frechiad MMR (y frech goch, clwy'r pennau a'r frech Almaenig) cyn dod.
  • Sylwer na fyddwch wedi'ch amddiffyn yn erbyn y clefydau hyn tan ddeng niwrnod wedi'r brechiadau.
  • Dewch â chofnodion dyddiadau eich brechiadau gyda chi i gofrestru gyda meddyg teulu yn Abertawe (mae'r wybodaeth hon ar gael gan eich meddyg teulu cartref neu Adran Imiwneiddio Plant eich Awdurdod Iechyd Lleol).

Rhoi organau

Ar 1 Rhagfyr 2015, bydd y system rhoi organau yng Nghymru yn newid.  Bydd hyn yn berthnasol i bawb sydd wedi byw yng Nghymru am fwy na 6 mis.  Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.