Cofrestru

Sut ydw i'n cofrestru ym Mhrifysgol Abertawe?

Bydd y tudalennau hyn yn eich tywys trwy gofrestru ac ymsefydlu, gyda dolenni i wybodaeth ychwanegol am groeso a chyrraedd a allai fod yn ddefnyddiol wrth i chi ddechrau'ch gyrfa academaidd. 

Amserlen 2018

DyddiadDigwyddiadGwybodaeth am y Digwyddiad

1-15 Medi

Cofrestru'n gynnar (1)

Digwyddiadau cofrestru cynnar 

17-28 Medi

Cofrestru (2)

Cofrestru i myfyrwyr newydd

Cofrestru i Fyfyrwyr sy'n Parhau

21-23 Medi

Cyrraedd eich Llety

Croeso i Fyfyrwyr Newydd

Paratoadau ar gyfer cyrraedd a chasglu allweddi

Digwyddiadau croeso ac ymgyfarwyddo

24-28 Medi

Ymsefydlu yn y Colegau

Colegau Academaidd

24 Medi
26 Medi

Ffair y Glas, Campws y Bae
Ffair y Glas, Campws Parc Singleton

Undeb Myfyrwyr
Prifysgol Abertawe

1 Hydref

Dysgu ac Addysgu

Dyddiadau Tymhorau a Semestrau

Ionawr - Awst

Cofrestru arall (3)  Digwyddiadau cofrestru eraill 
(1) Ar gyfer myfyrwyr AABO, LPC/GDL, Ffisioleg Gardiaidd, Ffisioleg Resbiradol a Chwsg, Clywedeg, Meddygaeth Niwclear, Ffiseg Radiotherapi, Ffiseg Ymbelydredd a Niwroffisioleg, Bydwreigiaeth, Parafeddygaeth, Nyrsio neu fyfyrwyr gwadd neu gyfnewid. 
(2) Cofrestru ar gyfer y rhan fwyaf o fyfyrwyr ar gyrsiau sy'n dechrau rhwng 21 Medi a 1 Hydref. Sylwer eich dyddiad derbyn hwyraf fydd 15 Hydref 
(3) Cofrestru ar gyfer ymchwil a chyrsiau eraill sy'n dechrau rhwng Ionawr-Awst 

Enrolment Gradient Banner