Ynglŷn â Her Varsity Cymru

Her Varsity Cymru yn dathlu 20 mlwyddiant

Varsity Cymru yw'r digwyddiad mwyaf o’i fath i fyfyrwyr yng Nghymru, a’r ail fwyaf o blith Gemau Varsity Prifysgolion Prydain, yn dilyn y gystadleuaeth rhwng Rhydychen a Chaergrawnt.

Yn ystod yr Her, bydd dros 900 o fyfyrwyr o Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd yn cystadlu mewn dros deg ar hugain o gampau dros gyfnod o bum diwrnod, gan gynnwys: pêl-fasged, rhwyfo, golff, hoci, nofio, sboncen a Ffrisbi Eithafol. Bydd y gystadleuaeth yn codi i uchafbwynt â'r gêm rygbi fawr bydd yn cael ei chynnal o flaen torf o filoedd yn Stadiwm Liberty, Abertawe.

Mae’n un o uchafbwyntiau calendr Prifysgol Abertawe i gefnogwyr y Fyddin Werdd a Gwyn enwog.

Mae nifer o fyfyrwyr Abertawe wedi mynd ymlaen i gynrychioli eu gwlad ac i ennill cytundebau proffesiynol neu rhannol broffesiynol  gyda chlybiau yn dilyn perfformiadau gwych yng Ngêm Varsity Cymru.  Mae Capten y Llewod Prydeinig a Gwyddelig Alun-Wyn Jones, chwaraewyr rhyngwladol Cymru Richie Pugh, Rhys Priestland a Dwayne Peel ymhlith y rhai sydd wedi chwarae i’r Fyddin Werdd a Gwyn yn Varsity Cymru.

Peidiwch â cholli allan!

Prynwch eich tocynnau Varsity Cymru 2016 nawr

Lluniau Farsity