Canlyniadau Tarian Varsity 2016

Y sgorau terfynol

Rhwng 13 - 20 Ebrill 2016, cystadlodd myfyrwyr o Brifysgolion Caerdydd ac Abertawe yn erbyn ei gilydd mewn dros 30 o gampau. Ar ddiwedd y cystadlu, y sgôr terfynol oedd Caerdydd 23 | Abertawe 13.  

CAMP

ENILLWYR

Rhwyfo

Caerdydd 

Marchogaeth

Abertawe

Bocsio

Cafodd ei ganslo

Seiclo

Abertawe 

Badminton 

Cyfartal

Pêl-rwyd

Caerdydd

Hwylio

Caerdydd

Criced

Caerdydd

Nofio

Abertawe

Tae Kwon Do

Caerdydd

Tennis Dynion

Caerdydd 

Tennis Menywod

Caerdydd 

Golff

Abertawe

Sboncen Dynion

Caerdydd 3 

Sboncen Menywod

Caerdydd 

Ffrisbi Dynion

Caerdydd 

Ffrisbi Menywod

Caerdydd

Pêl-foli Menywod

Caerdydd 

Pêl-foli Dynion

Caerdydd 

Pêl-droed Mewnfurol

Abertawe

Cleddyfaeth Dynion

Abertawe

Pêl-droed Dynion

Abertawe 

Pêl-droed Menywod

Abertawe

Polo CanĊµ

Abertawe 

Hoci Menywod

Caerdydd 

Lacrosse Dynion 

Caerdydd

Lacrosse Menywod

Caerdydd 

Pêl-fasged Menywod

Caerdydd 

Pêl-fasged Dynion

Caerdydd

Rygbi Glasfyfyrwyr

Abertawe 

Rygbi Dynion

Abertawe