Amserlen Gemau 2017

Rhaglen Tarian Farsity Cymru a Gêm Varsity Cymru 2016

Bydd holl gystadlaethau Varsity Cymru 2017 yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd eleni.

Bydd y rhan fwyaf o gystadleuthau yn cael eu cynnal ar ddydd Mercher 5 Ebrill 2017, cyn y gêm rygbi fawr yn Stadiwm Principality y noson honno. Bydd ambell gystadleuaeth yn cael eu cynnal rhwng 1 - 5 Ebrill.

Camp

Lleoliad

 Dyddiad 

 Amser 

Athletau

 Channel View - Caerdydd

 1 Ebrill

I'w gadarnhau

Rhwyfo

Trac Prifysgol Abertawe 

1 Ebrill

I'w gadarnhau

Karate

Y Plas - Undeb Prifysgol Caerdydd 

1 Ebrill

11am

Marchogol

Caeau Triley 

3 Ebrill 

10am

Bocsio

Y Plas - Undeb Prifysgol Caerdydd 

3 Ebrill 

7pm

Triathlon

 Pwll a Thrac Maindy

 5 Ebrill

7pm 

Saethyddiaeth

 Chwaraeon Cymru - Neuadd Jubilee

5 Ebrill

10am 

Ffrisbi Eithafol Menywod 

 Stadiwm Swalec

 5 Ebrill

 10am

Saethu

 Penarth Rifle Range 

 5 Ebrill

 10am

Hwylio 

 Bae Caerdydd

 5 Ebrill

 10am

Tae Kwon Do

 Chwaraeon Cymru - Dojo 

  5 Ebrill

 10am

Pêl-rwyd 

Chwaraeon Cymru - Y brif neuadd  

 5 Ebrill 

 10.30am

Nofio

Pwll Rhyngwladol Caerdydd 

 5 Ebrill

10.30am

Pêl-droed Americanaidd 

 Caeau Chwarae - CUSF - Llanrhymni

 5 Ebrill

 11am

Rygbi - glasfyfyrwyr 

Parc yr Arfau 

 5 Ebrill 

11am

Golff

Clwb Golff Radyr 

 5 Ebrill

11am

Pêl-droed IMG

  Caeau Chwarae - CUSF - Llanrhymni 3G

 

 5 Ebrill

 11am

 Ffrisbi Eithafol Dynion 

 Stadiwm Swalec

 

 5 Ebrill

11am 

Tenis Meynwod

Castell Caerydd / Lawnt Clwb Tenis

 5 Ebrill

11.30am 

Tenis Dynion

Castell Caerydd / Lawnt Clwb Tenis

 

 5 Ebrill

11.30am

Pêl-fasged Menywod

 Chwaraeon Cymru - Y brif neuadd

 5 Ebrill

 12pm

 Seiclo

Trac Maindy  

 5 Ebrill

 

 12.30pm 

Polo Dŵr Dynion

Pwll Cenedlaethol Caerydd 

 5 Ebrill 

12.30pm

Badminton

CUSTV - Talybont  

 5 Ebrill

1pm

Criced

Stadiwm Swales 

 5 Ebrill

1pm

 Pêl-droed Menywod

Parc yr Arfau 

 5 Ebrill

1pm

Bocsio Cic 

 Chwaraeon Cymru - DOJO

 5 Ebrill

 1.30pm

Cleddyfaeth Menywod

Chwaraeon Cymru - Neuadd Jubilee 

5 Ebrill

1.30pm

Sboncen Menywod

Chwaraeon Cymru - Cyrtiau Sboncen

5 Ebrill

1.30pm

Pêl-fasged Dynion

 Chwaraeon Cymru - Y brif neuadd

5 Ebrill  

 1.30pm

Cleddyfaeth Dynion

Chwaraeon Cymru - Neuadd Jubilee 

 5 Ebrill

 1.30pm

Sboncen Dynion

Chwaraeon Cymru - Cyrtiau Sboncen 

  5 Ebrill

 1.30pm

 Pêl-droed Staff

CUSF - Llanrhymni 3G 

 5 Ebrill

 2pm

Hoci Dynion

 Chwaraeon Cymru - Astro Hoci

5 Ebrill

 2.30pm

Pêl-foli Menywod

 

 Chwaraeon Cymru - Y Brif Neuadd

 5 Ebrill

 

3pm 

Pêl-foli Dynion

 Parc yr Arfau

5 Ebrill

3pm 

Pêl-rwyd Staff

 CUSTV - Talybont 

 5 Ebrill

 3pm

Rygbi Menywod

 Stadiwm Principality

  5 Ebrill

 5pm

Rygbi Dynion

 Stadiwm Principality

 5 Ebrill

7pm 

Polo canŵ

I'w gadarnhau 

5 Ebrill

 I'w gadarnhau 

 

Lacrós Menywod

 I'w gadarnhau 

 

  5 Ebrill

 I'w gadarnhau

Lacrós Dynion 

 I'w gadarnhau

5 Ebrill 

I'w gadarnhau