Amserlen Gemau 2016

Rhaglen Tarian Farsity Cymru a Gêm Varsity Cymru 2016

Bydd holl gystadlaethau Varsity Cymru 2016 yn cael eu cynnal yn Abertawe.

Bydd y mwyafrif o gystadleuthau yn cael eu cynnal ddydd Mercher 20 Ebrill 2016, cyn y gêm rygbi fawr yn Stadiwm Liberty y noson honno. Bydd rhai cystadleuaeth yn cael eu cynnal rhwng 18 a 21 Ebrill.

Camp

Cyfleuster

Amser

Athletau

Trac Allanol

10am

Badminton

Campws y Bae  10am

Pêl-rwyd

Lôn Sgeti - Prif Neuadd

10am

Tae Kwan Do

Pafiliwn

10am

Hwylio

Tata

10am

Tennis

Cwrtiau Allanol

10am

Nofio

Pwll Cenedlaethol

10.30am

Golff

Pennard

10.30am

Criced

Bishop Gore

10.30am

Rygbi Glasfyfyrwyr

Lôn Sgeti - Rygbi 1

11am 

Ffrisbi Eithafol Dynion

Maes y Cyngor 2

11am

Sboncen Dynion

Clwb Tennis - Cwrtiau Sboncen

11am

Cleddyfaeth Dynion

Pafiliwn

12pm

 Pêl-droed Dynion

 Lôn Sgeti - Prif Faes

12pm

Hoci Menywod

Lôn Sgeti - Astro

12pm

Ffrisbi Eithafol Menywod

Maes y Cyngor 2

12pm

Lacrós Menywod

Maes y Cyngor 3

12pm

Pêl-fasged Menywod

Lôn Sgeti - Prif Neuadd

12.30pm

Pêl-droed Americanaidd 

Lôn Sgeti - Rygbi 2 

12.30pm 

Polo Canŵ

Pwll Cenedlaethol

12.30pm

Pêl-foli Menywod

Campws y Bae

1pm

Rygbi Menywod

Lôn Sgeti - Rygbi 1

1pm

Pêl-droed IMG

Maes y Cyngor 1

1pm

Sboncen Menywod

Clwb Tennis - Cwrtiau Sboncen

1.30pm

Hoci Dynion

Lôn Sgeti - Astro

2pm

Lacrós Dynion

Maes Cyngor 3

2pm

Pêl-rwyd Staff

LC

2pm

Pêl-droed Menywod

Lôn Sgeti - Prif Faes

2.30pm

Pêl-fasged Dynion

Lôn Sgeti - Prif Neuadd

2.30pm

 

Pêl-foli Dynion

Campws y Bae

3pm

Cleddyfaeth Menywod

Pafiliwn

3pm

Pêl-droed Staff

San Helen

3pm

 

Dyddiadau eraill

 

Camp

Cyfleuster 

 Amser

Beicio

Trac beiciau allanol Maindy

Dydd Mercher 13 Ebrill 

Rhwyfo

Afon Tawe

Dydd Sadwrn 16 Ebrill, 11am

Saethyddiaeth

Lôn Sgeti 

Dydd Sul 17 Ebrill, 10am

Saethu

Range

Dydd Sul 17 Ebrill, 2pm

Marchogaeth

Canolfan Farchogaeth Dinefwr

Dydd Llun 18 Ebrill, 11am

 Bocsio

Ffreutur Prifysgol Abertawe

Dydd Llun 18 Ebrill, 7pm

Cicbocsio

Pafiliwn

Dydd Llun 18 Ebrill

Polo Dŵr

Pwll Cenedlaethol Dydd Mawrth 19 Ebrill, 8.30pm