Ein Prifysgol Gymraeg

Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Cewch wybod popeth sydd ei angen am gyrsiau, cynlluniau gradd a darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn ogystal â digwyddiadau cymdeithasol a bywyd myfyrwyr! 

Gwybodaeth i Staff

Gwybodaeth ddefnyddiol i staff am gyfleoedd i gymdeithasu yn yr iaith yn y gweithle yn ogystal â chymorth iaith a gwybodaeth am wasanaethau cyfieithu.