Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn lansio Grŵp Cymrodoriaeth newydd Florence Mockeridge i gynorthwyo ymchwilwyr i gyrraedd eu potensial ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweynlansiogrpcymrodoriaethnewyddflorencemockeridgeigynorthwyoymchwilwyrigyrraeddeupotensial.php News article 282751 Thu, 22 Mar 2018 12:47:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn cyhoeddi dwy neuadd breswyl newydd i siaradwyr Cymraeg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyncyhoeddidwyneuaddbreswylnewyddisiaradwyrcymraeg.php News article 282630 Fri, 16 Mar 2018 10:12:00 GMT <![CDATA[Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2018: Menywod yn arwain y ffordd ar brosiect adeiladau o bwys]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/diwrnodrhyngwladolymenywod2018menywodynarwainyfforddarbrosiectadeiladauobwys.php News article 282082 Thu, 15 Mar 2018 11:47:00 GMT <![CDATA[Ymchwilydd o Brifysgol Abertawe'n ennill FameLab Cymru 2018]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/ymchwilyddobrifysgolabertawenennillfamelabcymru2018.php News article 281958 Tue, 13 Mar 2018 14:53:00 GMT <![CDATA[Myfyrwyr o Brifysgol Abertawe'n paratoi ar gyfer digwyddiad rasio ceir Formula Student 2018]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/myfyrwyrobrifysgolabertawenparatoiargyferdigwyddiadrasioceirformulastudent2018.php News article 282043 Mon, 12 Mar 2018 09:13:00 GMT <![CDATA[ Prifysgol Abertawe ar chwe rhestr fer ar gyfer gwobrau Whatuni, gan gynnwys Prifysgol y Flwyddyn]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawearchwerhestrferargyfergwobrauwhatunigangynnwysprifysgolyflwyddyn.php News article 282066 Wed, 07 Mar 2018 10:14:00 GMT <![CDATA[ Y cwmni fferyllol Pfizer a Phrifysgol Abertawe'n dathlu cydweithrediad yng Nghynhadledd BioCymru 2018 ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/ycwmnifferyllolpfizeraphrifysgolabertawendathlucydweithrediadyngnghynhadleddbiocymru2018.php News article 282042 Tue, 06 Mar 2018 16:15:00 GMT <![CDATA[Defnyddio data i fynd i'r afael â chlefydau: Prifysgol Abertawe yn ennill cyfran o £30 miliwn i fod yn safle Health Data Research UK]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/defnyddiodataifyndirafaelachlefydauprifysgolabertaweynennillcyfrano30miliwnifodynsaflehealthdataresearchuk.php News article 280733 Wed, 28 Feb 2018 14:20:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe a Navitas yn ehangu eu partneriaeth drwy ddatblygiad ar y cyd newydd gwerth £45 miliwn]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweanavitasynehangueupartneriaethdrwyddatblygiadarycydnewyddgwerth45miliwn.php News article 281741 Tue, 27 Feb 2018 10:59:00 GMT <![CDATA[Gwersylloedd Rygbi Rhyngwladol Arloesol yn dod i Abertawe'r haf hwn ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/gwersylloeddrygbirhyngwladolarloesolyndodiabertawerhafhwn.php News article 280730 Thu, 15 Feb 2018 16:39:00 GMT <![CDATA[Tocynnau Man Engine Cymru ar gael i’r cyhoedd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/tocynnaumanenginecymruargaelircyhoedd.php News article 279955 Wed, 24 Jan 2018 09:09:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n croesawu Canghellor newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencroesawucanghellornewydd.php News article 279268 Mon, 08 Jan 2018 17:30:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n cyhoeddi cydweithrediad newydd â busnes morgludiant byd-eang]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencyhoeddicydweithrediadnewyddabusnesmorgludiantbyd-eang.php News article 276482 Mon, 04 Dec 2017 09:53:00 GMT <![CDATA[Sut y gall bacteria pridd ddiogelu rhag cyrydu – gwobr i arbenigwr dur o Abertawe mewn cystadleuaeth fyd-eang ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/sutygallbacteriapriddddiogelurhagcyrydugwobriarbenigwrduroabertawemewncystadleuaethfyd-eang.php News article 261830 Tue, 04 Jul 2017 13:21:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n croesawu sêl bendith ar gyfer Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth Bae Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencroesawuselbendithargyferbargenddinesigdinas-ranbarthbaeabertawe.php News article 257930 Mon, 20 Mar 2017 14:51:00 GMT <![CDATA[Sut y gall dur fod yn stori lwyddiant i Brydain]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/sutygalldurfodynstorilwyddiantibrydain.php News article 253534 Thu, 26 Jan 2017 14:26:00 GMT