Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Prifysgol Abertawe i gynnal gweithdy llawdriniaethau gofal llosg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweigynnalgweithdyllawdriniaethaugofalllosg.php News article 284463 Thu, 26 Apr 2018 16:38:00 GMT <![CDATA[Mae pysgod a chanŵod yn Ewrop yn gwrthdaro â rhwystrau bron bob cilomedr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/maepysgodachanodynewropyngwrthdaroarhwystraubronbobcilomedr.php News article 284316 Wed, 25 Apr 2018 11:09:00 GMT <![CDATA[Dyfarniad gwerth miliynau o bunnoedd yn dod â therapïau meddygol uwch i Gymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/dyfarniadgwerthmiliynauobunnoeddyndodatherapiaumeddygoluwchigymru.php News article 282319 Wed, 25 Apr 2018 10:59:00 GMT <![CDATA[Abertawe yn dringo’r nifer mwyaf o safleoedd yng Nghymru yn Complete University Guide 2019]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/abertaweyndringornifermwyafosafleoeddyngnghymruyncompleteuniversityguide2019.php News article 284314 Wed, 25 Apr 2018 10:47:00 GMT <![CDATA[Oriel Science ymysg prif atyniadau'r Ŵyl Benwythnos i Deuluoedd, Jamborî!]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/orielscienceymysgprifatyniadaurylbenwythnosideuluoeddjambori.php News article 284280 Tue, 24 Apr 2018 12:49:00 GMT <![CDATA[Ymchwilwyr Prifysgol Abertawe yn cael £908,000 i ddatblygu dyfeisiau rhyngrwyd pethau hunanysgogol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/ymchwilwyrprifysgolabertaweyncael908000iddatblygudyfeisiaurhyngrwydpethauhunanysgogol.php News article 284171 Mon, 23 Apr 2018 11:06:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe’n penodi Cyfarwyddwr i’r Ffowndri Gyfrifiadurol newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawenpenodicyfarwyddwrirffowndrigyfrifiadurolnewydd.php News article 284163 Fri, 20 Apr 2018 16:07:00 GMT <![CDATA[Athro Bydwreigiaeth ar restr fer Gwobr Arweinyddiaeth]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/athrobydwreigiaetharrestrfergwobrarweinyddiaeth.php News article 284154 Fri, 20 Apr 2018 11:34:00 GMT <![CDATA[Caledu Abertawe – Tata yn cefnogi timau Gemau Prifysgolion Cymru y Brifysgol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/caleduabertawetatayncefnogitimaugemauprifysgolioncymruybrifysgol.php News article 284149 Fri, 20 Apr 2018 11:33:00 GMT <![CDATA[Darlithydd ym Mhrifysgol Abertawe yn anelu i ddarparu cymorth meddygol i bobl yn Basra dros y we]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/darlithyddymmhrifysgolabertaweynaneluiddarparucymorthmeddygoliboblynbasradrosywe.php News article 284079 Wed, 18 Apr 2018 15:38:00 GMT <![CDATA[Merched yn serennu ar restr fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas a ddyfernir gan Brifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/merchedynserennuarrestrfergwobrryngwladoldylanthomasaddyfernirganbrifysgolabertawe.php News article 283176 Wed, 18 Apr 2018 15:01:00 GMT <![CDATA[Rolau allweddol i academyddion o Abertawe ar y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/rolauallweddoliacademyddionoabertawearyfframwaithrhagoriaethymchwil.php News article 283202 Wed, 18 Apr 2018 10:22:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe i gynnal abseil 100 troedfedd ar Dŵr y Cloc ar Gampws y Bae]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweigynnalabseil100troedfeddardryclocargampwsybae.php News article 284002 Tue, 17 Apr 2018 15:21:00 GMT <![CDATA[Dathliad o galedi ac anawsterau bod yn ddynol 2018]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/dathliadogalediacanawsteraubodynddynol2018.php News article 283987 Tue, 17 Apr 2018 14:19:00 GMT <![CDATA[Cymrodyr y Gymdeithas Ddysgedig 2018: anrhydeddau i academyddion Prifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/cymrodyrygymdeithasddysgedig2018anrhydeddauiacademyddionprifysgolabertawe.php News article 283975 Tue, 17 Apr 2018 09:38:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe i gynnal cyfres o ddigwyddiadau yng Ngŵyl y Gelli 2018]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweigynnalcyfresoddigwyddiadauyngngylygelli2018.php News article 283943 Fri, 13 Apr 2018 15:16:00 GMT <![CDATA[Tyrfa wych ar ffurf rhanddeiliaid ar draws Cymru’n dod i lansio CYSWLLT: Prifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/tyrfawycharffurfrhanddeiliaidardrawscymrundodilansiocyswlltprifysgolabertawe.php News article 283937 Fri, 13 Apr 2018 15:01:00 GMT <![CDATA[Aur yn y Traeth Aur: Gemau’r Gymanwlad llwyddiannus i athletwyr Prifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/aurynytraethaurgemaurgymanwladllwyddiannusiathletwyrprifysgolabertawe.php News article 283916 Fri, 13 Apr 2018 10:05:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe ar y rhestr fer yng Ngwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Addysg Uwch]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawearyrhestrferyngngwobrauarweinyddiaetharheolaethaddysguwch.php News article 283885 Thu, 12 Apr 2018 15:50:00 GMT <![CDATA[Cymru yn sicrhau €4.3m ychwanegol a Phrifysgolion Cymru'n arwain y ffordd ar brosiectau cydweithredol gyda phartneriaid yn Ewrop]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/cymruynsicrhau43mychwanegolaphrifysgolioncymrunarwainyfforddarbrosiectaucydweithredolgydaphartneriaidynewrop.php News article 283863 Thu, 12 Apr 2018 11:26:00 GMT <![CDATA[ Llwyddiant Rhagorol i Dimau a Chwaraewyr Prifysgol Abertawe ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/llwyddiantrhagorolidimauachwaraewyrprifysgolabertawe.php News article 283352 Thu, 05 Apr 2018 12:26:00 GMT <![CDATA[Astudiaeth newydd i batrymau rhoi cyffuriau gwrthseicotig i blant ag awtistiaeth]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/astudiaethnewyddibatrymaurhoicyffuriaugwrthseicotigiblantagawtistiaeth.php News article 283470 Thu, 05 Apr 2018 12:21:00 GMT <![CDATA[Pobl ifanc yn taflu goleuni ar rwystrau i fywyd egnïol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/poblifancyntaflugoleuniarrwystrauifywydegniol.php News article 282931 Tue, 03 Apr 2018 10:48:00 GMT <![CDATA[Mae digwyddiad rhwydwaith LINK wedi ei drefnu ar gyfer Ebrill 10]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/maedigwyddiadrhwydwaithlinkwedieidrefnuargyferebrill10.php News article 283326 Thu, 29 Mar 2018 14:25:00 GMT <![CDATA[Prifysgolion Abertawe a Choweit: Partneriaeth ar Waith]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolionabertaweachoweitpartneriaetharwaith.php News article 283029 Wed, 28 Mar 2018 14:09:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe a Navitas yn ehangu eu partneriaeth drwy ddatblygiad ar y cyd newydd gwerth £45 miliwn]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweanavitasynehangueupartneriaethdrwyddatblygiadarycydnewyddgwerth45miliwn.php News article 281741 Tue, 27 Feb 2018 10:59:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n croesawu Canghellor newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencroesawucanghellornewydd.php News article 279268 Mon, 08 Jan 2018 17:30:00 GMT <![CDATA[Sut y gall bacteria pridd ddiogelu rhag cyrydu – gwobr i arbenigwr dur o Abertawe mewn cystadleuaeth fyd-eang ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/sutygallbacteriapriddddiogelurhagcyrydugwobriarbenigwrduroabertawemewncystadleuaethfyd-eang.php News article 261830 Tue, 04 Jul 2017 13:21:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n croesawu sêl bendith ar gyfer Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth Bae Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencroesawuselbendithargyferbargenddinesigdinas-ranbarthbaeabertawe.php News article 257930 Mon, 20 Mar 2017 14:51:00 GMT