Darlithydd o'r Brifysgol yn cyfnewid yr ystafell ddosbarth am Lyn Ness er budd elusen

Mae darlithydd ym Mhrifysgol Abertawe wedi cyfnewid yr ystafell ddosbarth am y dŵr er mwyn Nofio Llyn Ness i godi arian i elusen.

 Roedd Sue Croft, darlithydd osteopatheg, yn rhan o dîm o chwech a gwblhaodd yr her 23 milltir.

Roedd hi'n codi arian ar gyfer yr elusen Aspire, sy'n cefnogi pobl sydd wedi dioddef anaf asgwrn cefn a newidiodd eu bywyd ac yn darparu cymorth ymarferol a seicolegol.

A hithau'n nofiwr a chodwr arian brwd, yn 2017 cwblhaodd Sue her SCAR, gan nofio pedwar llyn mewn pedwar diwrnod – cyfanswm o 42 milltir mewn gwres tanbaid.

Yn 2015 nofiodd y Sianel, yn ogystal â llynnoedd Llumonwy, Windermere, Coniston, Ulswater a Derwennydd.

Meddai Sue Croft, Darlithydd ac Arweinydd Modiwl Osteopatheg ym Mhrifysgol Abertawe:

"Mae Llyn Ness yn 22 milltir o hyd, 800 troedfedd o ddyfnder, ac anaml iawn mae'r tymheredd yn cyrraedd 12 gradd. Er mai llyn ydyw, gall fihafio fel môr mewndirol, ac wrth i ni nofio, gwnaeth y gwynt iddo deimlo fel nofio roc a rôl!

"Cymerodd 12 awr, gyda phob un ohonom yn nofio am un awr ar y tro. Ni oedd y tîm Aspire cyntaf i'w nofio yn unol â rheolau nofio'r Sianel, sy'n golygu dim siwt wlyb; dim ond un het, un wisg nofio ac un pâr o gogls. Ni chewch gyffwrdd â'r cwch nac unrhyw un arall wrth nofio. Os bydd aelod o'r tîm yn methu cwblhau'r nofiad, caiff ei derfynu – rheolau llym.

"Er gwaethaf hyn oll, ces i'r cyfle i nofio un o'r hydoedd harddaf o ddŵr yn y byd, gyda thîm gwych. Mae Aspire yn elusen i bobl sydd wedi dioddef anaf asgwrn cefn a newidiodd eu bywyd. Nofiom er budd y rhai sy'n methu gwneud hynny."

600 x 450

Sue Croft (ail o’r dde) gyda gweddill y tîm cyfnewid