Cafodd Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (RIAH) ei sefydlu ym mis Awst 2009 fel cangen ymchwil a gwybodaeth Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau. Mae RIAH yn cefnogi ymchwilwyr y Celfyddydau a’r Dyniaethau – staff a myfyrwyr ôl-raddedig – wrth ddatblygu partneriaethau o fewn y Brifysgol a thu allan iddi, ac wrth uchafu effaith eu hymchwil.

Mae RIAH yn cynnwys dau brif Ganolfan Ymchwil: Canolfan Callaghan ar gyfer Astudio Gwrthdaro, Pwer ac Ymerodraeth a Chanolfan Richard Burton ar gyfer Astudio Cymru. Mae hefyd yn cefnogi nifer o Grwpiau Ymchwil, Canolfan Graddedigion a nifer cynyddol o Brosiectau Ymchwil a ariennir yn allanol.

RIAH thin image bar

Mae gan RIAH chwe amcan strategol:

  • i feithrin canlyniadau ymchwil o ansawdd uchel
  • i gynyddu incwm o ffynonellau ariannu allanol
  • i ehangu ein cymuned ymchwil ôl-raddedig
  • i ddatblygu amgylchedd ymchwil cyfoethog drwy ddenu ysgolheigion cenedlaethol a rhyngwladol i Abertawe
  • i gyfoethogi bywyd cymunedol Cymru a’r DU drwy gysylltu â’r cyhoedd a chyfnewid gwybodaeth

 Rick Rylance Yr Athro Rick Rylance, Cadeirydd RCUK a chyn Brif Weithredwr AHRC, yn siarad yn lansiad RIAH ym mis Awst 2009.

Ymunwch â’n canolfan ymchwil ffyniannus

Mae sawl ffordd y gallwch ymuno â’n cymdeithas ymchwil sy’n tyfu: