Am y Prosiect hwn

RIAH thin image bar

The Legacy of Longfields Association: Celebrating the History and Impact of a Pioneering Disability Charity

Rebecca Clifford

Dr Rebecca Clifford, Athro Cysylltiol yn Adran Hanes a'r Clasuron Prifysgol Abertawe, yw Prif Ymchwilydd prosiect Cronfa Treftadaeth y Loteri (HLF) gwerth £58,200. Bydd y prosiect yn ymchwilio ac yn rhannu treftadaeth Cymdeithas Longfields, gan amlygu ymdrechion y cyn-aelodau ac esbonio ei heffaith ar fywydau pobl a oedd yn rhan o'r Gymdeithas.

Sefydlwyd y gymdeithas ym 1952 gan rieni plant â pharlys yr ymennydd, a ymgyrchodd dros gael addysg i'w plant. Arweiniodd hyn at agor yr ysgol gyntaf o'i math yng Nghymru ym mis Ebrill 1953. Wedi'i lleoli yn Uplands yn y lle cyntaf, symudodd yr Ysgol i safle newydd yn West Cross ym 1955. Ei henw gwreiddiol oedd Cymdeithas Sbastig Abertawe a'r Cylch, ond newidiwyd yr enw'n ddiweddarach i Longfields, ar ôl enw'r tŷ lle'r oedd yr elusen wedi'i lleoli. Yn ddiweddarach darparodd Longfields gyfleoedd am swyddi i rai o'i chyn-ddisgyblion drwy sefydlu'r Ganolfan Waith yma 1962, yna'r Uned Therapi Galwedigaethol a agorodd ym mis Rhagfyr 1967. Mewn blynyddoedd diweddarach daeth yn Ganolfan Ddydd, a gaeodd yn 2011.

Longfields Association project - Rebecca Clifford PI

Bydd y prosiect yn asesu arwyddocâd ehangach Longfields hefyd, a chwaraeodd ran bwysig yn hanes cymdeithasol Abertawe a'r mudiad anabledd ehangach. Datblygodd ymagweddau arloesol at ddarparu gwasanaethau i bobl anabl, mewn oes o newid mewn agweddu cymdeithasol tuag at anabledd.

Teresa HillierGweithiodd Teresa Hillier, Rheolwr y Prosiect (yn y llun ar y chwith), yn Longfields yn y gorffennol, ac mae bellach yn cynnal ymchwil allweddol ar gyfer y prosiect.

Bydd atgofion pobl leol ag unrhyw gysylltiad â Longfields, yn ogystal ag unigolion a oedd yn rhan o Longfields, yn ganolog i'r ymchwil. Bydd sesiynau creadigol ac artistig gyda phlant ysgol lleol a mynychwyr Longfields yn archwilio argraffiadau ac agweddau at bobl anabl ymhellach. Caiff deunyddiau ac atgofion a gesglir eu trosi'n arddangosfa ryngweithiol i ddathlu etifeddiaeth Cymdeithas Longfields, a bydd y gymuned yn creu archif ar-lein.