Cross-Language Dynamics – Reshaping Community

Y Prosiect

RIAH thin image bar

Tom Cheesman - Cross-Language Dynamics 2

Mae ymchwilwyr yn Adran Ieithoedd, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd Prifysgol Abertawe yn cymryd rhan mewn rhaglen ymchwil bwysig sydd ar waith ar draws y DU: “Cross-Language Dynamics – Reshaping Community”.

Tom Cheesman - Cross-Language Dynamics 3‌Mae “Cross-Language Dynamics – Reshaping Community” yn rhaglen pedair blynedd (2016-2020), ac un o bedair sy'n rhan o Fenter Ymchwil Byd Agored Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau. Arweinir y rhaglen gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Manceinion (Prif Ymchwilydd: Yr Athro Stephen Hutchings) ac mae'n cynnwys 12 sefydliad yn y DU.

Nod trosgynnol y rhaglen yw datblygu paradeim ymchwil newydd ar gyfer Ieithoedd Modern drwy ail-lunio cysyniad y berthynas rhwng iaith a chymuned er lles byd mwy agored. Bydd y rhaglen yn ymchwilio i gymunedau amlieithog, trawswladol a thrawsieithog mewn cyd-destunau amrywiol, gan ddefnyddio dulliau amrywiol, er mwyn ateb cwestiynau megis:

•  Ydy'r ieithoedd rydym yn eu siarad yn diffinio'r cymunedau rydym yn uniaethu â nhw?
•  Sut gellir gwneud ffiniau cymunedau iaith yn fwy agored?
•  Beth yw'r cysylltau a'r diffyg cysylltiadau rhwng iaith a chenedligrwydd?
•  Beth yw deinameg adeiladu cymunedau, rhwng prosesau o'r brig i lawr, prosesau a ysgogir gan wladwriaeth neu sefydliadau a gweithredu ar lawr gwlad?

Mae ymchwilwyr yn Abertawe yn cyfrannu at y rhaglen drwy waith sy'n canolbwyntio ar greu dealltwriaeth newydd o:

Tom Cheesman - Cross-Language Dynamics 1> cyfieithu ar y pryd ffurfiol ac anffurfiol mewn cymunedau, gan gyfeirio'n benodol at geiswyr lloches a ffoaduriaid yn lleol

>‌ deinameg ddiwylliannol drawsieithog (e.e. ieithoedd ffiniau, trawsieithrwydd llenyddol)

>‌ gwleidyddiaeth trawsieithrwydd (e.e. mynegiant pŵer meddal yn y byd Arabaidd ac ardal Môr y Canoldir)

>‌ trawsieithrwydd a dysgu iaith yn anffurfiol ar gampws y brifysgol.