Mae nifer y prosiectau yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau yn Abertawe a’u hamrediad yn parhau i dyfu. Ar hyn o bryd, mae RIAH yn cefnogi ymchwil a ariannir gan y Cyngor Ymchwil i’r Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC), y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a’r Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC); gan Ymddiriedolaeth Leverhulme, Ymddiriedolaeth Wellcome a’r Academi Brydeinig; a chan adrannau ac asiantaethau llywodraethol yng Nghymru, y DU a thu hwnt.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar un o’n prosiectau nodwedd, neu edrychwr ar y rhestr lawn o ymchwil a ariannir yn allanol isod.

RIAH thin image bar

Cronfa Menter Ymchwil

Books

Mae Cronfa Menter Ymchwil  (RIF) RIAH yn gwneud buddsoddiadau a dargedwyd mewn prosiectau ymchwil addawol a arweinir gan ymchwilwyr yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau yn Abertawe.

Mae RIF wedi ariannu 13 prosiect arloesol ers 2010 ac mae nifer ers hynny wedi denu ariannu sylweddol ychwanegol o ffynonellau allanol.

Bydd y rownd nesaf o ariannu yn agor yn yr Haf yn 2015.

Darllen mwy >>>

Prosiectau ymchwil a ariannir

Cynghorau Ymchwil

Yr Academi Brydeinig

Llywodraeth