Cysylltiadau â Chyrff Eraill

Y Gymdeithas Feudwyaidd Ryngwladol

Bellach, mae Prifysgol Abertawe yn gartref i'r Gymdeithas Feudwyaidd Ryngwladol a sefydlwyd yn 2003. Mae hyn yn rhwydwaith ymchwil ar gyfer ysgolheigion sy'n gweithio ym maes astudiaethau meudwyaidd a meysydd perthynol. 

Cysylltiadau â Chyrff Eraill

IMEMS

Mae'r Sefydliad Astudiaethau Canoloesol a Modern Cynnar yn sefydliad cydweithredol rhwng prifysgolion Aberystwyth a Bangor, a ariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Y nod yw meithrin ymchwil i'r cyfnod canoloesol a'r cyfnod modern cynnar hyd at oddeutu 1800. Un o'i brif weithgareddau yw'r gyfres flynyddol o gynadleddau fideo sy'n hygyrch i bob prifysgol yng Nghymru.

NEER

Mae'r Rhwydwaith Ymchwil Ewrop Cynnar yn rhwydwaith ymchwil a ariennir gan Gyngor Ymchwil Awstralia, a leolir ym Mhrifysgol Gorllewin Awstralia ym Mherth, ac sy'n noddi cynadleddau blynyddol a gweithdai ôl-raddedig. 


Sefydliad Richard III

Mae Sefydliad Richard III yn sefydliad cymunedol sy'n hyrwyddo bywyd ac amserau Richard III a'i gyfoedion. Mae'r Sefydliad yn trefnu arddangosfeydd, diwrnodau astudio, cynadleddau, a gweithgareddau eraill, ac yn cefnogi ymchwil a chyhoeddi ysgolheigaidd. 

Prosiect Mapio Caer y Canol Oesoedd

Manuscripts Online, 1000 OC tan 1500 OC

 

Ceir casgliad o ddeunydd ar-lein, gan gynnwys llawysgrifau a deunydd ffynhonnell sylfaenol, o'r cyfnod 1000 - 1500 OC wedi'u digideiddio yma, yn Manuscripts Online.