Ôl-raddedigion y Ganolfan

Gan eu bod yn gweithio ar bob agwedd ar Astudiaethau Canoloesol a Modern Cynnar, mae myfyrwyr a staff yn dod ynghyd yn aml ar gyfer rhaglen fywiog y Ganolfan, sy'n cynnwys symposia rheolaidd, cynadleddau, seminarau ymchwil, darlithoedd gan westeion, a grŵp darllen misol.